Foreldrenes økonomiske situasjon påvirker barnas oppvekst både direkte og indirekte. Familiens økonomiske utfordringer opptrer ofte sammen med andre typer problemer, som for eksempel psykiske lidelser, vold og rus. Dette indikerer at mange familier har behov for helhetlig oppfølging med tverrsektoriell innsats. Tidlig innsats og flere tiltak og tjenester fra ulike sektorer er nødvendig for å lykkes.

Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, IMDi, Husbanken, Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har jobbet sammen om oppfølgingen av strategien «Barn som lever i fattigdom.»

Denne rapporten oppsummerer kunnskap og erfaringer fra arbeidet. Hensikten er å gi et bilde av fattigdommen og dens konsekvenser for barn og unge i dag, og vise hvordan direktorat og departement har arbeidet med strategien.

Last ned rapporten om arbeidet med regjeringens strategi. (pdf)

Regjeringens strategi kan du finne her.