Oslo legevakt tar i mot 3000 pasienter med rusmiddelforgiftninger årlig og har derfor en unik mulighet til å kunne fange opp risikoutsatte barn og unge på et tidlig tidspunkt. Både gjennom forskning og egen erfaring vet vi at tidlig intervenering i akutte kriser gir større mulighet for mestring og selvhjulpenhet senere i livet.

Ungdom og rus vil i 2019 fortsatt ha høyt fokus på brukermedvirkning, råd fra erfaringskonsulenter og samarbeid med andre instanser. Det er også en måsetting at flere unge misbrukere skal få tilbud om akuttsamtale og oppfølgingssamtale.

Last ned rapporten «Årsrapport 2018 – Ungdom og rus på Legevakten i Oslo» (pdf)Årsrapport Ungdom og rus 2018