Mange NAV-kontorer har gjennomført ulike typer av sikkerhetsopplæring. Spesielt nevnes posistive erfaringer med «motiverende intervju» – en metode for kommunikasjon og konfliktdemping. Foruten flere verktøy å spille på her, anbefales god opplæring i sikkerhet i egen og i samarbeid med andre etater, samt god kunnskap om brukergruppen.

Rapporten presenterer funn fra forskningsprosjektet «Håndtering av vold og trusler i NAV. En gjennomgang av tiltak og implementering av kunnskap».

Last ned rapporten «Arbeid mot vold og trusler i NAV i perioden 2014-2018. En gjennomgang.» (pdf)