Uttalelige undersøkelser viser at barn og ungdom som er plassert i institusjon uforholdsmessig ofte er rammet av psykiske vanskeligheter sammenlignet med barn og unge generelt. Barn og unge i barnevernsinstitusjoner og unge som mottar forebyggende tiltak er på alle måter mer utsatt for psykisk sårbarhet og mistrivsel og er vanskeligere å beholde i utdannelsessystemet. Her må det gjøres en ekstra innsats.

Seniorforsker Mette Lausten ved Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) har foretatt undersøkelsen.

Last ned notatet «Anbragte unge med psykiske vanskeligheder» (pdf)