Uteseksjonen i Trondheim har kartlagt omfanget av gutteprostitusjon i Trondheim. Det er ungdomsundersøkelsen ”Ung i Trondheim” som er bakgrunnen for at gutteprostitusjonen nå er kartlagt i rapporten.

Rapporten inneholder både funn fra kartleggingen og forslag til fremtidige tiltak som kan forebygge bytte og salg av seksuelle tjenester.

 Les Å se i mørket – en kartlegging av gutteprostitusjon i Trondheim her

Les mer på hjemmesidene til Trondheim kommune

Les mer om HKH kartlegging her