Mange barn har fedre som har deltatt som soldat på internasjonale oppdrag. De fleste av disse barna klarer seg godt. Men det viser seg at dersom fedrene får større psykiske vansker etter oppdraget, setter dette seg spor hos barna, som dermed kan bli mer sårbare og utsatte enn andre barn.

Når det gjald kriminalitet avdekket spørreundersøkelsen blant 15 åringene ingen spesiell utsatthet annet enn at de viste en høyere tendens enn andre til å begå hærverk.

Det danske forskningssenter VIVE har gjort en undersøkelse på barn av danske krigsveteraner.

Last ned rapporten «Børn af veteraner – hverdagsliv og trivsel» (pdf)