I løpet av 2016 registrerte Brå 6 415 politianmeldelser på hatkriminalitet. Det er færre enn 2015, men fortsatt flere enn i 2013 og tidligere. Mest minsket hatkriminalitet med antirom- og antisemittistisk motiv, mens anmeldelser koblet til asylmottak/boliger har økt. Det viser denne statistikkrapporten, publisert av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Den vanligste kriminalitetsscenen i hatkriminalitetsrapportene var offentlig plass (22 prosent), men meldinger knyttet til asylboliger har økt fra 1 til 6 prosent mellom 2014, da kategorien ble introdusert i statistikken og 2016.

Last ned rapporten «Hatbrott 2016 – Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott» (pdf)