Norsk ungdom drikker totalt sett sjeldnere og mindre alkohol enn sine europeiske jevnaldrende, men de drikker større mengder når de først drikker. Unge mennesker tåler alkohol dårligere enn voksne. Derfor kan et drikkenivå som en voksen få flere negativ konsekvenser, som bla psykiske lidelser, svekket læringsevne og dårligere impulskontroll. I tillegg er risikoen større for selv å bli utsatt for vold, uønskede seksuelle hendelser, skader og ulykker.

Last ned rapporten «10 ting du bør vite om ungdom og alkohol» (pdf)