Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner ble avholdt 22. mai på Oslo Kongressenter. Konferansen samlet over 300 fagfolk fra kunnskapsmiljøer i hele landet. Målet for konferansen er å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner sett fra praksisfeltet, men også fra et forskningsperspektiv. Det er Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (Kfk) – som er en del av konfliktrådet – som arrangerer konferansen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Kst. Direktør Sigrid Bay ønsket Statssekretær Torkil Åmland velkommen. Han fremhevet at arbeidet mot vold i nære relasjoner står høyt på regjeringens agenda. – Volden har betydelig omfang her i Norge, og når det skjer i hjemmet hvor du skal være trygg – så er det en ekstra belastning, påpekte Åmland. Han oppfordret tilhørerne i salen som kom fra politi, kommune, skole, universitet og frivillige organisasjoner om å samarbeide.

Anna Marie Eines Seljebø var konferansier og ledet deltakerne og publikum med stødig hånd.

Istanbulkonvensjonen

Gro Nystuen, assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NiS) fortalte om Istanbulkonvensjonen – en konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Konvensjonen er et viktig instrument og svært tydelig i hvordan stater skal utforme sin politikk i forhold til innhold, straff og forebygging. Konvensjonen ble også nevnt flere ganger i løpet av konferansen og er grunnleggende prinsipiell for hvordan Norge jobber for å bekjempe og forebygge vold og overgrep.

Du kan lese mer på deres hjemmesider: Ett år med istanbulkonvesjonen

Avvergingsplikten

Gry Stordahl fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fortalte om avvergingsplikten overgår taushetsplikten. En håndsopprekning fra publikum illustrerte at ikke alle var like sikker på forholdet mellom taushetsplikt og avvergingsplikt.

NKVTS lanserte en ny hjemmeside på konferansen om avvergingsplikten: www.plikt.no

På nettsiden kan du finne svar på alle spørsmål rundt avvergingsplikt og lære mer om hvilke tilfeller den er gjeldende.

Sammenhengene mellom vold i nære relasjoner og vold mot dyr

Karianne Muri fra NMBU Veterinærhøgskolen holdt et engasjerende innlegg om vold i nære relasjoner og vold mot dyr. Hun formidlet klart og tydelig at volden har mange likheter. Den største forskjellen som hun påpekte er imidlertid at mennesker kan si ifra og bør bli hørt. Hun viste også til flere eksempler hvor trusler om å skade kjæledyr eller vold mot kjæledyr blir brukt for å ramme en partner eller barn, men også hvordan kjæledyr kan være en beskyttelsesfaktor for mennesker som lever med vold i nære relasjoner.

Kommunale handlingsplaner

Justis- og beredskapsdepartementet har oppfordret alle kommuner til å utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Astrid Sandmoe og Camilla Nymoen presenterte et pågående forskningsprosjekt som skal presenteres 24. september 2019. De påpekte at noen kommuner har gode handlingsplaner som er lett tilgjengelig, mens flere kommuner har et forbedringspotensial. Vi håper at forskningen kan bidra til at alle kommuner får laget gode handlingsplaner videre som er lett tilgjengelig for innbyggerne.

Les mer om prosjektet her: Kunnskap om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Rørende innlegg

Så var det klart for det innlegget på programmet som rørte flest av publikum. Dokumentarfilmskaper Tone Grøttejord-Glenne fra Sant og Usant har sammen med en jente som heter Emilie laget en dokumentarfilm basert på hennes opplevelser om vold i nære relasjoner. Publikum fikk se et klipp fra filmen som heter «Alt det jeg er» og som kommer på kino i 2020.

Sammen har de utviklet et kunnskaps og utdanningsbasert storytellingsprosjekt basert på Emilie sin historie. Prosjektet gir alle som er i kontakt med barn og unge et verktøy for å kunne snakke om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Og Emilie sa det så fint fra scenen at hun håper at prosjektet kan gjøre at andre kan bli hørt, sett og trodd. Det var tydelig at publikum ble rørt for Emilie og Tone mottok stående applaus for innlegget sitt.

Lenke til prosjektet her: Emilie prosjektet og Educational Storytelling

Etter lunsj var konferansen delt inn i 3 ulike parallellsesjoner

Barn, ungdom og familier

Audun Formo Hay, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – «MST-CAN: Helhetlig behandling til familier der forekommer vold og omsorgssvikt»

Maria Andersen Sommernes, Bufdir og Ane H. Simonsen, RVTS – «Jeg Vet» og «Snakke»

Voksne

Goke Bressers, Sanitetskvinnene – «Ressursvenner – guider til ny giv»

Jane Dullum, NOVA – «Besøksforbud – et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte?»

Elisabeth Ørke, Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri ved OUS – «Er det noen som har forhøyet risiko for å bli utsatt for vold i flere parforhold? En systematisk litteraturstudie»

Opplæring og ressurser

Annette Solberg, Likestillingssenteret – «Voldsforebygging og intellektuell funksjonsnedsettelse»

Merete Berg Nesset, Camilla Buch Gudde, Joar Myran – «Høyrisiko partnervold – Hva gjør vi?»

Da parallellsesjonene var ferdige gikk Randi Mossefin fra ATV Stavanger gjennom et kursverktøy for å legge voldsoppveksten bak seg, og Annika Engstrøm fra Nationellt Centrum för Kvinnofrid fortalte om erfaringer fra webkurs om vold.

Avslutning

Til slutt hadde Hilde Knotten fra Justis- og beredskapsdepartementet et avsluttende innlegg hvor hun understreket konferansens viktige og alvorlige tema. Hun poengterte også nødvendigheten av at flere jobber sammen for å forebygge og vold i nære relasjoner for å sikre at flere som Emilie blir hørt, sett og trodd. Hun takket også konferansier Anna Marie Eines Seljebø for god planlegging og gjennomføring.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging takker alle innledere og deltakere som var med på årets konferanse.

Dato for neste år er 27. mai 2020 og vi håper å se flest mulig av dere igjen.

Presentasjoner fra konferansen :