Kfk besøker med jevne mellomrom SLT-koordinatorer rundt om i landet. Særlig i oppstartsfasen, eller der det er nye koordinatorer, er det viktig for oss å bli kjent med de nye koordinatorene. Denne uken var vi i Gjerdrum og Nittedal.

Kfk hadde denne uken møte med SLT-koordinator Kjersti Eskild Havenstrøm og hennes kollega Miriam Woldevik i Gjerdrum kommune. Kjersti arbeider som koordinator for barn og unge, og har flere «hatter» under denne paraplyen. I tillegg til SLT-koordinator er hun leder for fritidsklubben og «MOT-arbeidet» i kommunen. MOT har som hensikt å utvikle ansvars- og verdibevisste ungdommer og motvirke  mobbing.

Kjersti er opptatt av at de kommunale instansene har oversikt over barn og unges oppvekst og god samordning. Hun er også involvert i arbeidet med utvikling av kommunens arbeid mot vold i nære relasjoner. 

Spennende kombinasjon! 
Knut Skedsmo fra Kfk og Anja.

Samme dag besøkte vi den nye SLT-koordinatoren i Nittedal kommune Anja Øvrebø Brotnow. Hun er statsviter av utdannelse og skal i tillegg i til SLT-arbeidet være koordinator for  «Bedre tverrfaglig innsats (BTI)» i kommunen. I følge henne er dette en spennende kombinasjon!

Som ny er det mye å ta tak i, men klare bestillinger og god støtte i ledelsen gjør arbeidet litt enklere i en etableringsfase. I høst er Anja med på å arrangere «Be Safe» i kommunen, en uke hvor blant annet Nittedal teater skal ha forestilling om fellesskap og tilhørighet for barnehagene og elever på barnetrinnet.

Lenker:

Les mer om MOT her.

Om MOT-arbeidet i Gjerdrum kommune kan du lese her.

Les mer om Handlingsveileder for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) her.

Følgeevaluering om BTI kan du lese her