Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging beklager at en artikkel om rusreformen («Hvordan er formen, rusreformen?») fra magasinet Natt & Dag ble benyttet i et innlegg på kriminalitetsforebygging.no uten henvisning til kilden eller lenke til saken i Natt & Dag. Saken er nå slettet fra vår nettside. Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging ønsker med dette å gi en unnskyldning til Natt og Dag for det inntrufne.