Diskusjon om hvordan gode straffereaksjoner kan bli bedre

The following is an excerpt.

Av Gro Jørgensen

Tjue ungdommer som har fått ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, har blitt fulgt over lang tid av Nordlandsforskning der konklusjonen er at straffereaksjonene inneholder mye bra for unge lovbrytere. Samtidig er det utfordringer.  Det var årsaken til at 250 fagfolk var invitert til Erfaringskonferansen denne uka.

Les mer

«Alt det jeg er» – en film om Emilie og hennes historie om seksuelle overgrep i barndommen

The following is an excerpt.

«Jeg håper at min historie kan bidra til at andre unge forstår at de ikke er alene om det. At det ikke er deres feil. Om vi kan være mer åpne så tror jeg mye av skammen kan bli borte, for man skammer seg jo når man må skjule det.»

Les mer