Beklagelse fra KFK

The following is an excerpt.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging beklager at en artikkel om rusreformen («Hvordan er formen, rusreformen?») fra magasinet Natt & Dag ble benyttet i et innlegg på kriminalitetsforebygging.no uten henvisning til kilden eller lenke til saken i Natt & Dag. Saken er nå slettet fra vår nettside. Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging ønsker med dette å gi en unnskyldning til Natt og Dag for det inntrufne.

 

Les mer

Fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?

The following is an excerpt.

Her kan du laste ned Nordlandsforsknings rapport i PDF format, samt lese pressemeldingen fra Regjerningen.no.

Rapporten viser funn fra en studie av nye straffereaksjoner for ungdom som ble satt i verk 1. juli 2014. Disse reaksjonene skal kombinere gjenopprettende prosesser med tverrfaglig forpliktende samarbeid mellom konfliktråd, justissektor, offentlig hjelpeapparat samt privat nettverk

Les mer

Ungdata 2019

The following is an excerpt.

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2019 har 628.700 ungdommer deltatt i undersøkelsen.

Rapporten viser at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida

Les mer

Vi vet at det lønner seg å forebygge

The following is an excerpt.

Men ofte er forebyggende tiltak taperen i budsjettkamper. Derfor har KS laget «Utenfor-regnskapet», som tallfester hvor mye vi potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Det ligger omfattende beregninger bak «Utenfor-regnskapet». Data er koblet sammen på helt ny måte, noe som gir oss ny kunnskap om hva vi kan spare på å forebygge, når vi bør sette inn tiltak og hvem som har størst fare for å falle utenfor.

Les mer