Konfliktrådet og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging har fått ny direktør.

The following is an excerpt.

Konfliktrådet og kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging har fått ny direktør. Christine Wilberg som i dag er avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet overtar som leder for Sfk og 130 ansatte fordelt på 22 konfliktråd. Det er ikke avklart når hun tiltrer. I meldingen vi har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det:

Les mer

Vi vet at det lønner seg å forebygge

The following is an excerpt.

Men ofte er forebyggende tiltak taperen i budsjettkamper. Derfor har KS laget «Utenfor-regnskapet», som tallfester hvor mye vi potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Det ligger omfattende beregninger bak «Utenfor-regnskapet». Data er koblet sammen på helt ny måte, noe som gir oss ny kunnskap om hva vi kan spare på å forebygge, når vi bør sette inn tiltak og hvem som har størst fare for å falle utenfor.

Les mer

Konfliktrådes fagside. Et tverrfaglig oppslagsverk for praksisfeltet.

The following is an excerpt.

Konfliktrådet har utviklet en fagside der praktikere og ledere skal kunne finne informasjon om det meste fra deres mange samfunnsoppdrag.

Her ligger det viktig kunnskap om straffesaker, sivile saker, gjenopprettede prosesser, politiets oppgaver, påtalemyndigheten, kriminalomsorgen, barnevernstjenesten, koordineringsgruppen, SLT – knyttet opp til relevant, lov- og regelverk.

Les mer

Ungdomskriminalitet – situasjonen i dag og veien videre.

The following is an excerpt.

Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterte torsdag 2.mai til seminar om Ungdomskriminalitet. Tema er dagsaktuelt, noe en fullsatt sal og lang kø utenfor bekreftet. Hensikten med dagen var å få en felles forståelse av dagens situasjon ved hjelp av tall og statistikk fra SSB og Politidirektoratet, for så å drøfte tematikken sett ut ifra ulike perspektiv. (Av Berit Risbakken og Heidi Bjurstedt, Sekretariatet for konfliktrådene.)

SE OPPTAK AV HELE KONFERANSEN HER: 

Les mer