Utstilling til ettertanke

The following is an excerpt.

Som et ledd i kommunens arbeid mot vold i nære relasjoner åpnet utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» på Ringerike bibliotek 10. oktober. Utstillingen inneholder barnefortellinger formidlet gjennom klær, sko og dukker fra barn som har blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Intensjonen er å skape et følelsesmessig engasjement hos voksne, og mot til handling på vegne av de minste barna. 

Les mer

Hvem bør få årets samordnings- og samarbeidspris for arbeid mot vold i nære relasjoner?

The following is an excerpt.

Samordnet innsats er helt avgjørende i arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, og det er mange som gjør en ekstra innsats på dette området. Justis- og beredskapsdepartementet deler også i 2017 ut en samarbeids- og samordningspris, og de ber nå om innspill til hvem som bør vinne årets pris.

Les mer

Behov for mer forebyggende innsats mot vold og overgrep mot barn

The following is an excerpt.

Norge leverte høsten 2016 sin femte og sjette rapport til FNs barnekomité om hvordan staten Norge jobber for å sikre barns rettigheter og etterfølger FNs barnekonvensjon. Denne uken ble sivilsamfunnets supplerende rapporter lansert. Forebygging av vold og overgrep mot barn ble trukket frem som en av de viktigste utfordringene som norske myndigheter bør ta tak i.

Les mer