The 3rd European Conference on Domestic Violence (ECDV19)

The following is an excerpt.

Den europeiske konferansen om vold i nære relasjoner ble avholdt i Belfast i 2015, Porto i 2017, og i 2019 var det Oslo som stod for tur.

1.-4. september inviterte velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met og Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) over 850 deltakere fra over 40 land til å sette søkelys på vold i nære relasjoner ved Oslo Kongressenter.

Les mer

Safer Internet Day 2019 – Sammen for et tryggere internett

The following is an excerpt.

Tirsdag 5. februar 2019 var den internasjonale markeringen av «Safer Internet Day (SID)».  Over hele verden settes søkelyset på trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge.

Medietilsynet markerte dagen ved å holde en konferanse på Kulturhuset i Oslo i samarbeid med Unicef, Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet.
Hovedtemaene var aldersgrenser, personvern og barn på sosiale medier.
Av innledere var blant annet Barneombud Inga Bejer- Engh, direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, direktør i Medietilsynet Mari Velsand og lærer Simen Spurkland.

Les mer