Vi søker en ny medarbeider!

The following is an excerpt.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) har fra 2017 fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å forvalte tilskuddsordning til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, å gjennomføre en årlig konferanse om temaet samt å videreutvikle øvrige tiltak/aktiviteter/oppgaver på feltet.

Les mer

Vi søker ny leder!

The following is an excerpt.

Vi søker en utviklingsorientert og engasjert leder som motiveres av vårt samfunnsoppdrag til nyopprettet stilling som avdelingsdirektør ved Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk).

Er det deg?

Hele stillingsannonsen finner du her

Søknadsfrist: 27. september 2017

Les mer

Tør du snakke om vold?

The following is an excerpt.

For femte gang har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomført en ukesmåling av antall saker om vold i nære relasjoner som det ble arbeidet med hos politi og hjelpeapparat. Andelen kvinnelige voldsutøvere har økt, og flere tjenester er involvert i hver enkelt sak. Svært få tjenester tar direkte kontakt med den voldsutsatte.

Les mer

Vi har fått en ny medarbeider!

The following is an excerpt.

Catharina Borchgrevink har bachelor i menneskerettigheter og politikk og master i latin-amerikanske studier. Catharina kommer til oss fra Barne- og likestillingsdepartementet, der hun jobbet som rådgiver i sekretariatet til Barnevoldsutvalget, et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som leverte sin NOU i juni 2017.

Les mer