Arkiv

Safer Internet Day 2019 – Sammen for et tryggere internett

The following is an excerpt.

Tirsdag 5. februar 2019 var den internasjonale markeringen av «Safer Internet Day (SID)».  Over hele verden settes søkelyset på trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge.

Medietilsynet markerte dagen ved å holde en konferanse på Kulturhuset i Oslo i samarbeid med Unicef, Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet.
Hovedtemaene var aldersgrenser, personvern og barn på sosiale medier.
Av innledere var blant annet Barneombud Inga Bejer- Engh, direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, direktør i Medietilsynet Mari Velsand og lærer Simen Spurkland.

Les mer

Workshop i Fredrikstad: Hvordan kan vi forebygge ekstremisme og hat, og fremme demokrati og medborgerskap?

The following is an excerpt.

Den 31. januar arrangerte Erik Kruse, SLT Koordinator i Fredrikstad kommune, workshop på Litteraturhuset i Fredrikstad med over 50 fagfolk fra 40 forskjellige etater tilstede. Han innledet med å poengtere at vi ikke bare må forhindre utenforskap, men vi må også tørre å jobbe med de som er ekstreme i sin væremåte.  

Les mer

PKF-konferansen 2019

The following is an excerpt.

Har du husket å melde deg på årets PKF-konferanse? Nå er ikke mange uker igjen til forebyggere fra hele landet samles på Gardermoen! Konferanse arrangeres 12.-13. mars, på Thon Hotel Oslo Airport som tidligere år. 

Les mer

Ny veileder: Beskyttelsestiltakene KODE 6 & KODE 7

The following is an excerpt.

Krisesentersekretariatet har lansert en veileder om beskyttelsestiltakene for sperret adresse KODE 7 og strengt fortrolig adresse KODE 6. Formålet med veilederen er at den skal gi oversikt og informasjon om hvilke rettigheter og bistand trusselutsatte har krav på i høyrisikosaker.

Les mer