Arkiv

Fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?

The following is an excerpt.

Her kan du laste ned Nordlandsforsknings rapport i PDF format, samt lese pressemeldingen fra Regjerningen.no.

Rapporten viser funn fra en studie av nye straffereaksjoner for ungdom som ble satt i verk 1. juli 2014. Disse reaksjonene skal kombinere gjenopprettende prosesser med tverrfaglig forpliktende samarbeid mellom konfliktråd, justissektor, offentlig hjelpeapparat samt privat nettverk

Les mer

Ungdata 2019

The following is an excerpt.

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2019 har 628.700 ungdommer deltatt i undersøkelsen.

Rapporten viser at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida

Les mer

Ny bok om Folkehelse og Livsmestring i skolen

The following is an excerpt.

Akkurat som fysisk helse må psykisk helse styrkes og trenes opp. Det må forebygges framfor å repareres. Ved siden av hjemmet er skolen den aller viktigste arenaen for å forebygge psykiske helseplager. Det er der størsteparten av hverdagen leves for dagens barn og unge. RVTS lanserer her en lærebok om temaet Folkehelse og Livsmestring i skolen.

Les mer

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging – evaluering av de nye straffereaksjonene for ungdom – Torsdag 22. august kl 12.30-14.15

The following is an excerpt.

Fra regjeringen sine nettsider:

I 2014 ble to nye straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år – ungdomsstraff og ungdomsoppfølging – innført. Siden innføringen har 233 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff og 1 742 har fått ungdomsoppfølging.

Nordlandsforskning har gjennomført en følgeevaluering, og vil presentere sin sluttrapport på seminaret.

Les mer

Meklerhåndboka til konfliktrådet er nå på nett

The following is an excerpt.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (Kfk) er organisert i Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk). Et av Kfk sine mål er å formidle kompetanse gjennom nettsiden kriminalitetsforebygging.no og veiviser til kriminalitetsforebygging. Vi publiserer derfor meklerhåndboka på våre nettsider for å dele praksis for meklere og gjennomføring av møter i konfliktrådet. 

Les mer

Europa kaller: European Forum for Restorative Justice (EFRJ) – Symposium – Bilbao 5-6 juni 2019

The following is an excerpt.

EFRJ samlet over 200 forskere og praktikere fra hele verden til et 2 dagers symposium. Målet var å utveksle erfaringer, utvikle nye anbefalinger og dele kunnskap. Tema i år var «From Penal Mediation to Restorative Justice – Policies and Practices in Transition» og var lagt til Bilbao i Spania. Frøydis Heyerdahl, Lars Otto Justad og undertegnede tok turen til sørligere strøk for å lære mer om hva som skjer utenfor Norges grenser.

Les mer