Arkiv

Definere seg selv med en flexibel identitet

The following is an excerpt.

Anders Langfeldt-Rugelbak, Betol Hansen og Lene Cherize Sirevåg er tilsatt i Bydel Grorud i Oslo kommune og anbefaler tiltaket «FLEXid».  Kursopplegget retter seg mot ungdom med flerkulturell oppvekst og har som mål å bevisstgjøre barn og unge på egne ressurser. FLEXid betyr en fleksibel identitet. Oppsøkende team i Bydel Grorud har ukentlige kurskvelder med ungdom.

Les mer

Se innspillskonferansen i reprise!

The following is an excerpt.

Statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet tok med seg en stor bunke gode innspill tilbake til regjeringen etter Innspillskonferansen 27. oktober 2016. Her fikk viktige stemmer fra kommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv mulighet til å legge frem sitt syn på hva regjeringen bør satse på i fremtidens kriminalitetsforebyggende arbeid. Lurer du på hva de sa? Vi filmet hele konferansen – se filmen her i Veiviseren.

Les mer