Arkiv

Ny rapport fra Kripos: Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett

The following is an excerpt.

Med rapporten Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett retter Kripos søkelyset mot et stort og voksende kriminalitetsområde. Nedlasting og deling av filer med overgrepsmateriale, seksuell forledelse og utpressing og bestilling av direkteoverførte overgrep er noen av fenomenene som beskrives. Rapporten peker også på hvilke konsekvenser delingskulturen blant unge kan ha for den enkelte når den også omfatter straffbar deling av seksualiserte bilder og videoer. I den forbindelse er utvikling av barn og unges digitale kompetanse viktig.

Les mer

Radikalisering og voldelig ekstremisme på KRUS

The following is an excerpt.

9-10 april arrangerte KRUS (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter) et kurs i radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme. Og over to dager fikk vi innblikk i temaene radikaliseringsprosesser, høyreekstremisme, voldelig islamisme, fengselet som arena for radikalisering og returnerte fremmedkrigere.

Les mer