Arkiv

Cannabisfagdag hos SLT Rygge og Moss – struktur, kunnskap og felles forståelse

The following is an excerpt.

Skrevet av: Victoria Hoelstad Borg, SLT-koordinator i Moss

Det ble en nyttig og lærerik dag for de godt over 100 deltakerne som møtte på fagdag om ungdom og cannabis på Rygge ungdomsskole. Deltakere fra blant annet politi, barnevern, NAV, skole og helse ble trygt loset gjennom fagdagen av SLT-koordinator i Moss, Victoria Hoelstad Borg. Dagens arrangører KoRus Øst og SLT Rygge og Moss sørget for et høyt nivå både på innhold og logistikk.

Les mer

Stort engasjement på den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner

The following is an excerpt.

Mandag 12. november ble den andre nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner arrangert. 300 deltakere fra barnevern, politi, NAV, barnehage, skole, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner fikk høre spennende innlegg fra til sammen 13 innledere. I pausene var det tid for å mingle med gamle og nye bekjente, samt at 10 instanser hadde stands i foajeen.

Les mer

Ny informasjonsfilm om seksuelle overgrep mot barn – på tegnspråk

The following is an excerpt.

Redd Barna har lansert en film fortalt på tegnspråk om en jente som har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra faren sin. Filmen ble lansert under Redd Barnas «Forstyrringsuker», der organisasjonen setter fokus på forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn i hele landet.

Les mer

Samfunnsstraff – på tide med en revisjon?

The following is an excerpt.

I en ny artikkel i Tidsskrift for strafferett (3/2018) skriver  Kristoffersen og Spangen Iversen at samfunnsstraffens anvendelsesområde bør økes .  Dette krever blant annet at flere lovbruddskategorier tas inn i ordningen, som i dag er utelukket. De frihetsinnskrenkende straffereaksjoner, som ungdomsoppfølging,  ungdomsstraff,  samfunnsstraff, narkotikaprogram og program mot ruspåvirket kjøring – bør harmoniseres. Det er mulig å øke bruken av samfunnsstraff til mer alvorlige lovbrudd dersom disse kombineres med elektronisk kontroll.  Derfor – det er på tide med en revisjon.

Les mer

Forebygge radikalisering og polarisering – gjennom inkludering

The following is an excerpt.

Er personer med innvandrerbakgrunn og med muslimsk bakgrunn i risikosonen for å bli rekruttert til radikaliserte miljøer? Dette og mange andre spørsmål ble tematisert på konferansen «Forebygging av polarisering gjennom inkludering»  den 23.10.18.  Bergen kommune, Bergen moske, Vest politidistrikt og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS Vest har siden 2015 hatt et eget samarbeidsprosjekt for kompetanseheving av imamer og ledere i moskeene i byen.

Les mer

Likestillingssenteret prøver ut ny modell for å forebygge vold i nære relasjoner mot personer med utviklingshemming

The following is an excerpt.

Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep, uansett funksjonsevne. VIP (Viktig interessant person) er et voldsforebyggende program som skal gi personer med utviklingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep. Likestillingssenteret har fått midler fra tilskuddsordningen for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner til å overføre VIP-programmet til Norge, og skal prøve ut programmet i seks kommuner i 2019. 

Les mer

Lise Sannerud er utnevnt til direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara overrakte i dag blomst til Lise Sannerud, som ble utnevnt i statsråd til ny direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Wara fremhevet at KDI  nå får en meget kompetent, faglig sterk og resultatorientert leder. Etaten er i endring, og jeg er trygg på at den nye direktøren vil bidra kontruktivt inn i den videre utviklingen av kriminalomsorgen, sier han.

Les mer