Tidligere kurs og konferanser

2019 Mars 25.-26. mars: Integreringskonferansen 2019 – Skreddersøm for bedre integrering. JobbAktiv, Gardermoen. 15. mars: Skadelig seksuell atferd – Regional samling/veiledning Østfold og Follo, RVTS Øst, Fredrikstad  14.-15. mars: Vold og seksuelle overgrep mot barn. Et praksisnært kurs for ansatte i barnehage, skoler, helsestasjon og barnevern: Forebygging, avdekking og oppfølging, JobbAktiv, Bergen 14. mars: Barneperspektivsamtalen – … Fortsett å lese Tidligere kurs og konferanser