Tidligere kurs og konferanser

2019 September 13. september: Fagseminar om unge lovbrytere, fengsling og forvaring av barn, Ungdomsenheten Vest, Bergen 13. september: Mangfolds- og integreringskonferansen 2019, Kultur/Transform, Trondheim 12. september: Frokostseminar: Yngre forskeres erfaringer med internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering, Akademiet for yngre forskere o.a., Oslo 11.-12. september: Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling, Helsedirektoratet, Bergen. 9.-10. september: Workshop Motherhood … Fortsett å lese Tidligere kurs og konferanser