Tidligere kurs og konferanser

2019 November 11. november: Bolig over livsløpet – like sjanser? NOVA, Oslo 9. november: RVTS Nord –Januarkonferansen:  «Digital vold» – Tromsø 8.november: Ungdomsforeldre – en kompleks og endret rolle, Bufdir, Oslo 5. november: Fagdager om radikalisering, fagdag 2: Radikalisering, voldelig ekstremisme og antistatlig ekstremisme, Gjøvik  kommune, Gjøvik 1. november: Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet, KUN, Oslo Oktober 31. … Fortsett å lese Tidligere kurs og konferanser