Tidligere kurs og konferanser

2018 November 8. november: Sosial kontroll på tvers, RVTS Sør, Kristiansand 8. november: Sammen skal vi sikre fremtidens helse- og velferdstjenester i Oslo og Akershus, OsloMet, Oslo. 7.-8. november: Hvordan møte psykisk syke og rusavhengige, RIO – Rusmisbrukerenes interesseorganisasjon, Gol 6. november: Demokrati, medborgerskap og forebygging av voldelig ekstremisme i skolen, RVTS Nord, Tromsø 6. … Fortsett å lese Tidligere kurs og konferanser