Tidligere kurs og konferanser

2017

Desember 2017

14. desember: Fagkonferanse om ungdom og alkohol – Generasjon null tull, Actis, Oslo

14. desember: Frokostseminar: Frivillighet, helse og omsorg, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig, Oslo

12.-13. desember: Nordisk seminar: Kulturkriminalitet – regelverk og rettspraksis i Norden, Oslo

11. desember: Seminar og rapportlansering: Barn av en digital verden, UNISEF Norge og Telenor, Oslo

8. desember: Hvordan jobbe sammen for mennesker utsatt for vold i nære relasjoner?, Kristiansund

8. desember: Frokostseminar: Vold og overgrep mot eldre personer i Norge, Oslo

7. desember: Frivillighetskonferansen, Oslo

7. desember: Bystemmer: Tactical urbanism and the right to the con/temporary city, Oslo

6.-8. desember: Ruskunnskap. Kriminalomsorgens Høgskole og utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

6.-7. desember: Med retten til å bestemme over eget liv. Tema knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, Kristiansand

6. desember: Fagseminar: Sexkjøp – hva vet vi? Erfaringer og kunnskap om kjøperne, Oslo

5.-6. desember: Nasjonal Akuttkonferanse, Oslo

5. desember: Frokostmøte: æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, Imdi, Oslo

5. desember: Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner, Tromsø

5. desember: Alkoholkonferanse, Kompetansesenter rus – Oslo

1. desember: Institusjonskonferanse – barnevern, Oslo

November 2017

30. november: Konferanse om internett som arena for seksuelle overgrep, Oslo

30. november: Foreldrekurs om ungdomskjærestevold, Oslo Sanitetsforening, Oslo

30. november-1. desember: Ungas sociala inkludering och delaktighet, Rikskonferansen 2017 (MUCF), Stockholm

29. november-1. desember: Kurs i tegn og symptomer på narkotikapåvirkning, Forbundet Mot Rusgift, Oslo 

29. november-1. desember: Boligsosial konferanse for Oslo, DFDS Seaways

29. november: Hva gjør vi med volden? Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? NKVTS og NOVA, Oslo

28. november: Ferskvareseminar: «Vi voldtar og drikker og har det fett» Reform, Oslo

27. november: Kontroll+Alt+Delete: Den digitale volden, Rød Knapp-Alliansen, Oslo

23.-24. november: Oslo Atferdsvitenskapelige konferanse, OAK 2017, Oslo

22.-23. november: Erfaringssamling: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme,Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

22. november: Pengespill ut av kontroll? Lansering av ny behandlingsmetode for pengespillsavhengighet – pengespill og samfunnets ansvar. Stiftelsen Bergensklinikkene, Bergen

22. november: Lucy Smiths barnerettighetsdag, Oslo

21.-22. november: AIM2 – Utgreiing og behandling av barn og unge med en skadelig seksuell atferd, Hordaland

21. november: Tilbakeføringskonferansen 2017: Penga og A4-livet

21. november: Hvordan tilpasse velferdstjenestene for vanskeligstilte? Åpen forelesning på HiOA, Oslo

16. november: Urban boligplanlegging for alle, Oslo

16. november: Kurs for skolene i Hordaland: Demokratisk utdanning og inkludering i skolen, Hordaland fylkeskommune, Bergen (kurset fortsetter 21. og 30. november)

15.-17. november: Security, Democracy & Cities Conference, Coproducing Urban Security Policies, DHUB, Barcelona

15.-16. november: Nordisk konferanse om vold og behandling, ATV,Oslo

15. november: Ungdatakonferansen, NOVA, Oslo

14.-15.november: Nasjonal fagkonferanse – Utfordrende samarbeid – når barn og unge blir kasteballer, Oslo

14. november: Fagdag om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Kristiansund

14. november: Frokostseminar: Kjønnslemlestelse. Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge, Oslo

13.-15. november: Samarbeid for voldsutsatte i nære relasjoner, Oslo

13.-14. november: Vold og overgrep i nære relasjoner. Fokus på avdekking, lindring og behandling, Gjøvik. Påmelding her

13.-14. november: Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet, Vettre. (Frist for påmelding og innsending av abstracts er 1. juli.

10. november: Forbundet mot rusgifts fagdag 2017 – Cannabis og hjernen

9.-10-november: Velferdskonferansen 2017 Unge på randen. Om ungdom, utenforskap og arbeid 

9. november: Forebygging av digital vold, Oslo

9. november: Designing out Crime 2017, Oslo

6.-11. november: Restorative Approaches in Youth Settings, Berkshire, UK

6.-7. november: Nasjonal nettverkskonferanse om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd på nett , Tromsø

6.-7. november: Radikaliseringskonferansen Innlandet 2018, Gjøvik. Påmelding her.

6. november: Seminar om barnekonvensjonen, Oslo

4.-12. november: Redd Barnas Forstyrringsuke: fokus på forebygging av seksuelle overgrep

3. november: Mangfoldskonferansen 2017, LO, Trondheim

2.-3. november: Seminar om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, ærerelatert vold og negativ sosial kontroll, Tromsø

2. november: 1. kursdag om barn og ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd, Oslo

2. november: Fagdag om vold og overgrep blant ungdom, Bergen

2. november: Frokostseminar: Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Oktober

30. oktober – 2. november: Si det til noen! En uke om vold i nære relasjoner 2017, Lillesand

30. oktober – 3. november: Trygghetsuka om vold i nære relasjoner, Aurskog-Høland, Fet og Sørum

30.-31. oktober: Barne- og ungdomskonferansen 2017, Bodø

30.oktober: Temadag om vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap, Socialstyrelsen, Valby, Danmark

27. oktober: Modum Bad konferansen 2017: #psyktnormalt, Oslo  

27. oktober: Samfunnets risikofaktorer – kunnskap og råd, Oslo 

26. oktober: Fagdag om vold og overgrep blant ungdom, Tromsø  

24. oktober: Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2017, Oslo 

24. oktober: AIM – Basic Awareness – oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd, introduksjonskurs, Hordaland  

24. oktober: Barn på flukt, asyl – levekår – integrering, NTNU, Trondheim

20. oktober: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017, Oslo

10.- 18. oktober: Utstilling: Hvis klær kunne fortelle, Hønefoss 

13. oktober: Gratis nettkurs om skolemiljø og mobbing, påmeldingsfrist 13. oktober  

13. oktober: Konferanse om forebygging av ulovlig radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom, Tromsø  

5. oktober: Lansering av stedsanalyse Grønland, Oslo

5. oktober: Sammen mot seksuelle overgrep, Bergen

4.- 6. oktober: Nordisk storbykonferanse: Storbyens hjerte og smerte, Trondheim

1.-4. oktober: 15th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Haag, Nederland

September

28. september: Fagkonferanse om unge voksne i fengsel, Lillestrøm

28. september: Frokostseminar: Hvordan blir barns oppvekst og medborgerskap formet av migrasjon? Institutt for samfunnsforskning, Oslo

27. september: Den nasjonale integreringskonferansen, Oslo

26.-28. september: Barnet & Rusen 2017, Sandefjord

26.-27. september: Personundersøkelse, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

26. september: Arbeidslivskriminalitet – historikk og status, Fafo, Oslo

20. september: Sikkerhetskonferansen 2017, Oslo

20.-22. september: Barn over grenser – Norsk barnevern i en mangfoldig verden, Norsk barnevernkongress, Oslo (påmelding innen 15. juni)

19.-22. september:  VINN -Motivasjonsprogram for kvinner. Grunnopplæring. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, Lillestrøm  

14. september: Kurs om digital vold, Stiftelsen Tryggere, Oslo

13.-16. september: 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, Cardiff, Wales

6.- 9. september: 2nd European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal

5.- 6. september: SLT-konferansen 2017. Trondheim

August

31. august: Foyerkonferansen 2017, Bodø

31. august: Frokostseminar: En uke med vold 2017, NKVTS, Oslo

30.-31. august: Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid, Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter KRUS, Lillestrøm 

30. august: Barrierer mot hjelp ved vold, Dinutvei.no og NKVTS, Oslo

30. august: Nettverksbygging for dem som arbeider med flyktninger, RVTS-Vest, Stavanger

7.-10. august: 29th Annual Crimes Against Children Conference, Dallas Texas

Juli

24.-28. juli: EFRJ (European Forum for Restorative Justice) Summer School 2017, Como

4. -7. juli: CJP’s International Criminal Justice Summer Courses 2017, Barcelona

Juni

27. juni: Frokostseminar: Politiets arbeid med kjønnslemlestelse, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo 

25.-26. juni: ICSC 2017: 19th International Conference on Sociology and Criminology, Paris, Frankrike

23. juni: Arbeidsledige unge – merket for livet? SAMSVAR-seminar om unge arbeidsledige, deres møte med NAV og potensielle arbeidsgivere,  Høgskolen i Oslo og Akershus

20.-22. juni: Preventica Professional fair, European Forum for Urban Security, Paris

21. juni: Countering Hate: Nordic Conference on Hate Speech, Stavanger

19.-21. juni: The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sverige

19.-20. juni: Deutscher Präventionstag, DPT22: «Prävention & Integration», Hannover, Tyskland

14.-15. juni: Unge i fengsel og friomsorg, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

13. juni: Ungdom, rusmiddelbruk og bytte av sex, Oslo

13.juni: Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid, Fafo-frokost med rapportlansering, Oslo

7.-9. juni: International Conference on the subject of «Doping and Public Health», Oslo 

6.-7. juni: Conference on Youth and Young adult offenders, Barcelona, Spania

6. juni: Ung og digital 2017, Oslo

02. juni: Conference on Restorative Justice in Intercultural Conflicts, Berlin

01. juni: Ungdom, vold og overgrep, Oslo

Mai

31. mai: Forebyggingsforum, tema: Barn og unges bruk av sosiale media, Bergen

31. mai: Fagkonferanse om barn og unge, Oslo

30. mai: Oslofrokost – hvordan motvirke tendenser til økt ulikhet i Oslo?, Oslo

22.-23. mai: Skolevegring 2017, en konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær, Jobb aktiv, Gardermoen. Se videopptak fra konferansen!

15.-17. mai: The second conference on Technology in Corrections, Praha, Tsjekkia

9.-11. mai: NSfK Research Seminar: Migration and Criminology, Örenäs slott, Skåne

9.-11. mai: NSfK Research Seminar: Migration and Criminology, Örenäs slott, Skåne

10. mai: SaLTo-konferansen 2017, Oslo

9.-10. mai: Barn og unge med skadelig seksuell atferd. Den viktige hjelpen for å forebygge overgrep mot barn, Fredrikstad

9. mai: The rise of polarisation and radicalisation in Europe, Rimini, Italia

9. mai: Nyttige verktøy til bruk i samtaler med personer som i sinne har utøvd vold. Stiftelsen Tryggere 

8.-9. mai: Preparing, Detecting and Investigating Cybercrime Incidents in Financial Institutions, Trier, Tyskland

4.- 5. mai: Barnevernkonferanse 2017, Hønefoss. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

April

28.april: Lansering av rapporten «Vern av risikoutsatte voksne», Bufdir, Oslo

27. april: Rusforebygging i fremtidens skole, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.  Oslo

27. april: Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold, Bufdir, Oslo

26.-28. april: Kunnskapsbasert bekjempelse av terrorisme, Counterterrorism (CT) and Applied Intelligence Course, Haag

26. april: Frokostseminar: Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi, Oslo

25.-27. april: Kriminalforebyggende innsats. Konferanse om forskningsbasert forebygging, hvorfor og hvordan? Kulturbadet, Sandnessjøen

24.-25. april: Strafferettskonferansen, tema aktiv – tryggere, Loen

24. april: Motiverende samtaler med ungdom, Oslo, DEL 2

1. april: Frokostseminar med rapportlansering: Bolig først i rus og psykisk helsearbeid, Oslo

6. april: Frokostseminar: Sivilombudsmannens årsmeldinger – barnekonvensjonen og forvaltningen, Oslo

6. april: Den Kriminalpræventive Dag 2017: GENERATION UNG – Kriminalitetsforebyggelse på rette vej?, Skive, Danmark

5. april:  Boligens betydning for barnefamilier og unge. Bergen

5. april: Prestasjonspress i skolen: Hvem har ansvaret og hva gjør vi med problemet? NIFU, Oslo 

4.april: Fafo-frokost med rapportlansering: Et liv på vent. Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering, Oslo

3. april: Boklansering: Sirkel – en metode for relasjonsarbeid og godt læringsmiljø, Litteraturhuset, Oslo

Mars

30. mars: Oppvekstkonferansen 2017, «Parallellsamfunn, er det oss?», Det norske teatret, Oslo

29. mars: Frokostseminar: Områdeløft som metode – erfaringer fra Groruddalssatsingen: nyttig for andre kommuner?, Oslo

29. mars: Prevention of Radicalisation in Prison and in Probation, European Seminar, The Hague

28.-29. mars: Sikkerhetskonferansen 2017, Oslo

22. mars: Menn og vold i nære relasjoner – menns egne erfaringer, Bufdir, Oslo

21. mars: Motiverende samtaler med ungdom, Oslo,  DEL 1

21.03-22. mars: Råd för framtiden 2017, arrangert av BRÅ i Malmø. Hvordan kan det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet utvikles og styrkes?

20.-23. mars: Justice and the Children of Incarcerated Parents: an international conference, Rotorua, New Zealand

14.-15. mars: PKF-konferansen, Thon Hotel Oslo Airport

13. mars: Frokostseminar: Barnevernungdom i overgangen til voksenlivet, Oslo

8. mars: Seminar om vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Lansering av rapport. Karasjok

6. mars: Utenforskap i det flerkulturelle Norge – individuelle og samfunnsmessige perspektiver, Lærernes hus, Oslo

2.- 3. mars: European seminar: Preventing and Countering Discriminatory Violence at the Local Level, Wien, Østerrike

2.-3. mars: Erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder, Oslo

2. mars: Frokostseminar: Ungt medborgerskap – betingelser og barrierer for unges deltakelse i politikk og foreningsliv, Oslo

2. mars: Kurslederkurs for ansatte i kommunen: Om radikalisering og voldelig ekstremisme. Nydalen i Oslo

2. mars: Meningen med vold og grove seksuelle overgrep, Oslo

Februar

20. februar: Søknadsfrist for kommuner i Hordaland til å delta i utviklingsarbeid ang. implementering av Motiverende samtale. Kurset holdes våren/høsten 2017

16. februar: Nordic MenEngage Conference: Making the Invisible Visible: Transforming Social Norms among Boys & Men for Gender Justice in Practice, Oslo

15. februar: Fafo-frokost: Barne- og ungdomsarbeideren – en underbrukt ressurs? Oslo

13.-14. februar: Kommuneplankonferansen 2017, Trondheim

10. februar: Uinteressert ungdom eller vanskelige voksne? Om ungdomsmedvirkning i samfunnsplanlegging – bla ved forebygging av ekstremisme. HiOA, Pilestredet 32.

10.februar: Stor-høring om «Glassjenta», Felix konferansesenter, Oslo

10. februar: Lansering av boken Restorative Processes from Oslo to Havana and Back, UiO, Oslo

9. februar: Strafferettkonferansen 2017, Soria Moria Hotel, Holmenkollen

9. februar: Helseministeren overtar anbefalinger om seksuelle overgrep mot gutter og menn, Oslo

9.-11. februar: The 44th Annual Conference of the Western Society of Criminology, Las Vegas, Nevada, USA

6.-10. februar: No Hate – Kurs om hatprat på internett for ungdomsarbeidere fra Europa, Oslo

8. februar: Kurslederkurs for ansatte i skolen: Om Radikalisering og voldelig ekstremisme, Nydalen i Oslo

8. februar: Nasjonal konferanse om cannabis – Ut av tåka 2017, Kilden Teater- og konserthus, Kristiansand

6. februar: Markering: Internasjonal dag mot kjønnslemlestelse av jenter, Oslo

3. februar: Praksisverksted for bygging av mestringstillit, bla bruk av BaM. Oslo. Dette er et totimers kurs som følges opp i mars, april, mai og juni. Ingen påmelding!

2.- 4. februar: Ungdommens hjerte og smerte 2017, Trondheim

Januar

31. januar: Lansering av Barn i Norge-rapporten 2017 – Tema: Barn i konflikt, Oslo

26. januar: Frokostseminar: Skoleresultater for barn og unge i barnevernet – ny statistikk, Litteraturhuset i Oslo

23.-24. januar: SLT-innføringskurs (kun for SLT-koordinatorer)

23. januar: Kurslederkurs for NAV-ansatte: Om radikalisering og voldelig ekstremisme, Nydalen i Oslo

19.-20. januar: ICSCL 2017: 19th International Conference on Sociology, Criminology and Law, London, England

17. januar: Straff som virker. Debatt om ungdomsstraff, samfunnsstraff og narkotikaprogram med domsstrolskontroll, Litteraturhuset i Oslo

12.-13. januar: ICCCF 2017 : 19th International Conference on Computer and Cybercrime Forensics, Durban, Sør Afrika

2016

Desember

15.-19. desember: 18th World Congress of Criminology, New Delhi, India

14.-15. desember: The European Crime Prevention Award (ECPA) and Best Practice Conference (BPC), Bratislava, Slovakia

14. desember: Fagkonferanse – Hva betyr den nye MDMA/ecstasy-bølgen?, Oslo Kongressenter, Oslo

12. desember: Frokostseminar: Hvorfor skal vi sikre oss? Oslo

12. desember: Temadag om problemskabende ungegrupperinger og forebyggelse af bander, Aalborg

8.12. desember: Frokostmøte: Hvordan forebygge ekstremisme?, KS Agenda møtesenter, Oslo

7. desember: Snubletråden, Gjeld som hinder for tilbakeføring. Frokostseminar og lansering, Netteverk etter Soning, Røde Kors, Oslo

7. desember: Sex og samfunns onsdagskurs: Mindreårige migranter og seksualitet: Sårbarhet, utnyttelse og overlevelsesstrategier, Oslo

5. desember: Frokostmøte: Fylla har skylda? Kulturhuset, Oslo

1.-2. desember: Annual Conference on Countering Terrorism 2016, Tier, Tyskland

November

30. november: Dataspillkonferansen 2016, Røde kors’ konferansesenter i Hausmannsgaten 7, Oslo

30. november: Seminar: Mellom ekskludering og inkludering. Et møte med Deeyah Khan m.fl., Stiftelsen Arkivet, Kristiansand

30. november: Seminar om lokal forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme (RVE), Union Scene, Drammen

30. november: Kveldsseminar om lokal forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme (RVE), Union Scene, Drammen

30. november: Åpent foredrag om doping: Bør du kunne noe om doping? I så fall: hva?, Egersund kulturhus, Eigersund kommune

29. november: Konferanse om barneekteskap, Senter for svensk-norsk samarbeid, Oslo 

29.november – 2. desember: 29th Annual Australian and New Zealand Society of Criminology Conference, Hobart, Australia

24.-25. november: Safer Cities – Crime Prevention through Urban Design, Planning and Management, Athen, Hellas

25. november: Frokostseminar: Behandlingstilbud til voksne som utøver vold, NKVTS, Oslo

25. november: Tale er gull – DU plikter å stoppe vold mot kvinner – Gratis konferanse, Oslo

22.-23.november: SLT-koordinator konferanse, Gardermoen

17. november: Trygg Læring konferansen 2016, Oslo

16. november: Ungdatakonferansen 2016, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

15.-16. november: Nasjonal fagkonferanse: Hjelp som hjelper – evidensbaserte metoder for barn og unge gjennom to tiår, Atferdssenteret, Oslo Kongressenter, Oslo

15.november : Antidoping Norges Kunnskapssenters årlige nasjonale seminar, Lillestrøm

Fant du det du lette etter?

JaNei