Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2019

November

18.-19. november: BUFF-seminar: ”Ungdomskriminalitet” Forebyggende innsats – en forutsetning for å hindre marginalisering og utenforskap, Sandefjord (Seminaret er forbeholdt Oslo og Akershus

19. november: Forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Stiklestad – Trøndelag. Påmelding til- E-post: smiso@smi.nt.no

19.-20. november: Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (Samling 3), RVTS Sør, Kristiansand

20. november: Negativ sosial kontroll – er det noe å snakke om i Innlandet? IMDI m.fl., Hamar

21. november: Hvordan forstå og forebygge høyreekstremisme?, RVTS Vest, Bergen

21. november: Et blikk på positiv og negativ sosial kontroll, RVTS Vest, Bergen

25.-26. november: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap, JobbAktiv. Gardermoen

25.-26. november: Barnevern – erfaringskonferanse, JobbAktiv, Gardermoen

25.-26. november: Fagverksted: Hvordan kan helseutfordringer og negativ sosial kontroll hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere? IMDi, Gardermoen

27. november: Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019, Barneombudet m.fl., Oslo

27.-28. november: Recoverykonferansen. En konferanse for deg som jobber innenfor psykisk helse/rus. JobbAktiv, Gardermoen.

28. november: Innsiden av miljøet – Ungdom og utenforskap, Plattform/Røde kors/arkivet, Kristiansand

Desember

3. desember: Jubileumskonferanse om vold i nære relasjoner, UiT, Tromsø

5.-6. desember: Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid – hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge? Helsedirektoratet, Lillestrøm

10. desember: Konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner, RVTS Sør, Kristiansand

12. desember: Desemberkonferansen 2019: Cannabis – fra forebygging til behandling, Actis, Oslo

2020

Januar

9. januar: Januarkonferansen om digital vold, RVTS, Tromsø

27.-28. januar: Frivillighetskonferansen. Fra utenforskap til inkludering. JobbAktiv, Gardermoen

27.-28. januar: Karriereveiledningskonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

29.-30. januar: Sinnemestring Brøsetmodellen, RVTS Vest, Bergen. Se flere samlinger våren 2020.

Februar

3.-4. februar: Pårørendesamarbeid. En tverrfaglig konferanse om samarbeid og støtte, JobbAktiv, Oslo

Mars

9.-10. mars: Konferansen om manglende boevne. En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring. JobbAktiv, Gardermoen

23.-24. mars: Integreringskonferansen 2020, JobbAktiv, Gardermoen

23.-24. mars: Ungt utenforskap 2020, JobbAktiv, Garderoen

 

Fant du det du lette etter?

JaNei