Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2019

September

17. – 19. september: Sinnemestring Brøset-modellen 2019. Se flere samlinger i 2019 og 2020. RVTS Vest, Bergen

19. september: Sikkerhetskonferansen 19, Næringslivets sikkerhetsråd, Oslo

19.-20. september: Fagverksted: Hvordan kan helseutfordringer og negativ sosial kontroll hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere, IMDi, Trondheim

23.-24. september: Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet, JobbAktiv, Lillestrøm

24. september: Kommunalt arbeid med vold i nære relasjoner, NKVTS, Oslo

24. september: Endringsagenter. Begrensninger og muligheter i arbeidet med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, RVTS Vest, Bergen

24. september: Fagkonferanse om menneskehandel, RVTS Vest, Stavanger

24. september: Fagdager om radikalisering Fagdag 1: Hatkriminalitet – fra kjøkkenbordet til internett, Gjøvik kommune, Gjøvik

24. september: Den nasjonale integreringskonferansen 2019, Kunnskapsdepartementet, Oslo (kun inviterte deltakere kan  melde seg på)

24.-26. september: Barnevernkonferansen 2019. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Geiranger

25. september: Skal vi «stå i det» for enhver pris – eller bør vi rette mer oppmerksomhet på forebygging og ivaretakelse? ISOP, Oslo

26. september: Kurs i AIM Basic – et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd. RVTS, Stavanger. Kursene holdes også i Bergen og Florø.

Oktober

2. oktober: Et helt vanlig barn – er det en utrydningstruet art? Utdanningsforbundet, Stavanger

10.-11. oktober: Institusjonskonferansen 2019. Samhandling i miljøterapien – vekst og utvikling for og med barn og ungdom, Norsk Barnevernsamband, Gardermoen

16. oktober: Konferanse om radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme, KRUS – Lillestrøm

16.-18. oktober: Internasjonal skolevegringskonferanse, INSA, Holmenkollen

21.-22. oktober: Barnevern – en erfaringskonferanse, JobbAktiv, Gardermoen

21.-22. oktober: «Alt det jeg er». En tverrfaglig konferanse om forebygging av vold og seksuelle overgrep, JobbAktiv, Gardermoen.

22. oktober: Nasjonalkonferansen 2019: Møte mellom generasjoner – minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og familierelasjoner i endring, MIRA, Oslo
Se konferanseprogrammet

22. oktober: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2019, Sør-Vest politidistrikt, Stavanger kommune og Politidirektoratet, Stavanger

22.-23. oktober: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap. JobbAktiv. Bergen

24.-25. oktober:  Jubileumskonferansen: Såret som liten, sårbar som stor – Forstå og forhindre vold, radikalisering, ensomhet og utenforskap, Bergen 

24. – 25. oktober: Konferanse om vold og overgrep mot sped- og småbarn, Bufetat, Værnes

28. -29. oktober: Ungdomskonferansen, Bufdir, Oslo

28.-29. oktober: 1000 første dager. En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene. JobbAktiv, Gardermoen

28.-29. oktober: Fagverksted: Hvordan kan helseutfordringer og negativ sosial kontrollhindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere? IMDi, Gardermoen

30.-31. oktober: Miljøterapikonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

30.-31. oktober: Storbykonferansen, OsloMet, Oslo

31. oktober: Den nasjonale barnevernkonferansen 2019. Bufdir, Oslo

November

5. november: Fagdager om radikalisering, fagdag 2: Radikalisering, voldelig ekstremisme og antistatlig ekstremisme, Gjøvik  kommune, Gjøvik

13. november: Ungdata-konferansen, NOVA, Oslo

13.-14. november: Nordisk konferanse om vold og behandling 2019, Alternativ til vold, Oslo

19. november: Forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Stiklestad – Trøndelag. Påmelding til- E-post: smiso@smi.nt.no

25.-26. november: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap, JobbAktiv. Gardermoen

25.-26. november: Barnevern – erfaringskonferanse, JobbAktiv, Gardermoen

25.-26. november: Fagverksted: Hvordan kan helseutfordringer og negativ sosial kontroll hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere? IMDi, Gardermoen

27. november: Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019, Barneombudet m.fl., Oslo

27.-28. november: Recoverykonferansen. En konferanse for deg som jobber innenfor psykisk helse/rus. JobbAktiv, Gardermoen.

Desember

5.-6. desember: Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid – hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge? Helsedirektoratet, Lillestrøm

2020

Januar

27.-28. januar: Frivillighetskonferansen. Fra utenforskap til inkludering. JobbAktiv, Gardermoen

29.-30. januar: Sinnemestring Brøsetmodellen, RVTS Vest, Bergen. Se flere samlinger våren 2020.

 

Fant du det du lette etter?

JaNei