Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2018

August

20.-22. august: In the best interest of the child: rhetoric or reality? Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Færøyene

27.august: Hvordan måler vi livskvalitet? Lansering av anbefalinger, Helsedirektoratet, Oslo

28.-30. august: Dialogverksted – Åpne samtaler med unge domfelte/innsatte, KRUS, Lillestrøm

29.august-01. september: 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

30.-31. august: Innføringskurs i Motiverende samtale, Bergensklinikken, Bergen

September

3. september: Webbasert grunnutdanning i kriminalitetsforebyggende arbeid, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

5. september: Frokostseminar: SNAKKE – hvordan bli tryggere og modigere i samtaler med barn?, RVTS Øst, Oslo

5.-6. september: Konferanse om elektronisk kontroll (EK) – 10 års jubileum, KRUS, Lillestrøm

5.-6. september: Nordisk MINT-forum 2018 (Motivational Interviewing Network of Trainers), Svolvær

5.-7. september: Nordisk barnevernkongress: Safety for children: New thinking – New approaches. De nordiske barnevernsambandene, Island

6.-7. september: Behandling SSA AIM, RVTS Øst, V27 og Barnehuset i Oslo, Oslo

6.-7. september: Septemberkonferansen – Traumer og utenforskap, RVTS Vest, Bergen

7. september: «Humle kan jo fly!» Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn, RBUP Øst og Sør, Kristiansand

10.-11. september: SSA Kickoff Sarpsborg: Bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge, Fylkesmannen i Østfold og Konfliktrådet i Østfold og Follo i samarbeid med RVTS Øst, Sarpsborg

11. september: AIM Basic – et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd, RVTS Vest, Bergen

11.-12. september: Nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter 2018, RVTS Sør, Larvik

13. september: Kurs om hvordan en kan arbeide med flyktningeungdom gjennom «Kreative samtalegrupper», RVTS Vest, Bergen

17. september: SSA Grunnkurs: Skadelig seksuell atferd hos barn og unge, RVTS Øst, Oslo

18.-19. september: Oppstart nytt kull sinnemestringsterapeuter, RVTS Øst, Oslo

18.-19. september: Grunnkurs i behandlingsarbeid med mannlige utøvere, Alternativ til Vold, Oslo

19. september: På Tvers-konferansen,   Clarion Hotel og Congress på Gardermoen

19.-20. september: Konferanse for SLT koordinatorer og Ungdomskoordinatorer. Drammen. Invitasjon sendes aktuelle deltakere.

20.-21. september: Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråpner til arbeid. IMDi, Trondheim

20.-21. september: «Retten til å bestemme over eget liv». Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – hva vet vi og hva gjør vi?, RVTS Midt med flere, Trondheim

19.-30. september: Forskningsdagene, hele landet

20. september: Sikkerhetskonferansen 2018, NSR, Oslo

25. september: Basiskurs i rus, tegn og symptomer, kartlegging og samtaleteknikk rundt rusmiddelproblematikk , KoRus Sør, Kristiansand

25.-27. september: Barnet & Rusen 2018, KoRus, Sandefjord

26. september 2018: Kickoff for Eigersund kommune sin planprosess knyttet til vold i Nære relasjoner, Eigersund kommune og RVTS, Eigersund

27.-28. september: Er du klar for fremtidens barnevern? Nasjonal barnevernkonferanse, Bufdir, Oslo

27. september: Å ta vare på seg selv, Stiftelsen Tryggere, Oslo

Oktober

9.-10. oktober: Fra silo til horisont – Konferanse om tilbakeføring, KRUS, Lillestrøm

10. oktober: Vold, seksuelle krenkelser og overgrep blant ungdom, Stiftelsen Tryggere, Oslo 

10.-11. oktober: Tenk tanken: Kan det være menneskehandel? Regional konferanse innen temaområdene Menneskehandel og Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, RVTS Nord, Bodø

9. – 12. oktober: VINN – Motivasjonsprogram for kvinner. Grunnopplæring for programledere, KRUS, Lillestrøm

15. oktober: SSA Grunnkurs: Skadelig seksuelle atferd hos barn og unge, RVTS Øst, Oslo

16. – 17. oktober: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – 2 dagers kurs, KRUS, Lillestrøm

16.-17. oktober: Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråpner til arbeid. IMDi, Bergen

18.-19. oktober: LAR-konferansen, SERAF, Oslo

22.-23. oktober: Barnehøydekonferansen – kjærlighet og kunnskap i praksis, Oslo

23.-24. oktober: Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, KRUS, Lillestrøm

25. oktober: Fagdag i Kristiansand – Vold og seksuelle overgrep blant ungdom, Stiftelsen Tryggere, DIXI Ressurssenter mot voldtekt og Senter for likestilling – Agder, Kristiansand

26. oktober: Fagkonferanse om menneskehandel, RVTS Vest, Bergen

29.-30. oktober: Frivillighetskonferansen – fra utenforskap til inkludering, JobbAktiv, Gardermoen

30.-31. oktober: Konferanse om barn utsett for vald og overgrep, Fylkesmannen i Hordaland, RKBU Vest og RVTS Vest, Bergen

30.-31. oktober: Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråner til arbeid. IMDi, Gardermoen

November

5. november:  Webbasert grunnutdanning i kriminalitetsforebyggende arbeid, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

6. november: Demokrati, medborgerskap og forebygging av voldelig ekstremisme i skolen, RVTS Nord, Tromsø

7.-8. november: Hvordan møte psykisk syke og rusavhengige, RIO – Rusmisbrukerenes interesseorganisasjon, Gol

12. november: Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner, Kfk, Oslo 

13. november: Ungdatakonferansen 2018, NOVA, Sentralen, Oslo

15.-16. november: Ungt utenforskap 2018 – Oslo. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid, JobbAktiv, Gardermoen

22. november: Lucy Smiths barnerettsdag: Barnets rett til privatliv og beskyttelse av personlig integritet, Universitetet i Oslo

22.-23. november: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – fag- og erfaringssamling, KRUS, Oslo

29.-30. november: Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere 2018.  Nye veier og metoder inn i arbeidslivet, JobbAktiv, Gardermoen

29.-30. november: Nordic conference on research on violent extremism: Theory and Practice, Oslo

Desember

3.-4. desember: Ungt utenforskap 2018 – Bergen. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid, JobbAktiv, Bergen

5.-6. desember: Jubileumsseminar – Sinnemestring Brøset er 20 år, St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri m.fl., Værnes

11. desember: Forebygging av digital vold og digitale krenkelser, Stiftelsen Tryggere, Oslo 

11.-13. desember: Ruskunnskap, KRUS, Lillestrøm

12. desember: Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar, KRUS, Oslo

13. desember: Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner, Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest, Bergen

2019

September

1.- 4. september: 3rd European Conference on Domestic Violence, NOVA og NKVTS, Oslo

Fant du det du lette etter?

JaNei