Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2019

Mars

28. mars: Frykt, sinne og høyrepopulisme, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

April

1.-2. april: Strafferettskonferansen i Loen 2019, Kriminalomsorgen 2,0?, Kriminalomsorgen region vest

2.-3. april: Den årlige nettverkskonferansen for likestilling og mangfold i universitets- og høgskolesektoren, KIF, Tromsø

3. april: Nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter (Brøset), RVTS Vest, Bergen 

3.- 4. april: Råd för framtiden 2019, BRÅ, Gøteborg

5. april: Musikk mot utenforskap, OsloMet, Oslo

8.-9. april: Prosjektlederdagene, JobbAktiv, Gardermoen

9.-10. april: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – KRUS, Lillestrøm

10.-11. april: AIM2 Utredning, RVTS Vest, Stavanger

29.-30. april: Utenlandske statsborgere, KRUS, Lillestrøm 

30. april: Lansering av rapporten «Barn i Norge 2019: Identitet», Voksne for barn, Oslo.

Mai

7. mai: «Å ta vare på seg selv», Stiftelsen Tryggere, Oslo 

8.-10. mai: “Crime, crime control and criminology in the digital era”. NSfK forskningsseminar, Helsingør, Danmark 

14.-15. mai: «It Takes a Village…», Voksne for Barn oa. Oslo

22. mai: Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, Oslo

22.-24. mai: Landskonferanse SMISO, Trondheim (OBS Kun 23-24 åpent for alle)

Juni

6.-7. juni: «Fra avmakt til styrke». Den 21. nordiske konferansen for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger, Transkulturelt senter i Stavanger og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger

13. juniErfaringssamling om unge i kriminalomsorgen KRUS

13.-14. juni: To dagers ABC-kurs om traumesensitivt arbeid med barn og unge , RVTS Øst, Oslo

13.-14. juni: «De er alle barn» – nasjonal konferanse om skadelig seksuell atferd, RVTS Øst, Oslo

13.-14. juni: Arbeid i møte med vold og trusler, JobbAktiv, Gardermoen

September

1.- 4. september: 3rd European Conference on Domestic Violence, NOVA og NKVTS, Oslo

5.-6. september: Traumer og læring, RVTS Vest, Bergen

Oktober

16. oktober: Konferanse om radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme, KRUS – Lillestrøm

31. oktober-1. november: Barnevernkonferansen 2019. Hold av dagene! Mer info kommer.

November

13.-14. november: Nordisk konferanse om vold og behandling 2019, Alternativ til vold, Oslo

 

Fant du det du lette etter?

JaNei