Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2020

Januar

27.-28. januar: Frivillighetskonferansen. Fra utenforskap til inkludering. JobbAktiv, Gardermoen

27.-28. januar: Karriereveiledningskonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

29.-30. januar: Sinnemestring Brøsetmodellen, RVTS Vest, Bergen. Se flere samlinger våren 2020.

Februar

3.-4. februar: Pårørendesamarbeid. En tverrfaglig konferanse om samarbeid og støtte, JobbAktiv, Oslo

4. februar: Betydningen av en trygg tilknytning, Rusfri Oppvekst, Kristiansand

7. februar:  Temadag med Alyas Karmani: «Korleis skape betre dialog mellom tenester og ungdommar/familiar med etnisk minoritets- og/eller flyktningbakgrunn?» RVTS, Bergen

13.-14. februar: Skolenærvær 2020, JobbAktiv, Harstad

25. februar: Fokus på far, RBUP m.fl, Oslo

Mars

9.-10. mars: Konferansen om manglende boevne. En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring. JobbAktiv, Gardermoen

16.-17. mars: ADHD i skolen, JobbAktiv, Gardermoen

23.-24. mars: Integreringskonferansen 2020, JobbAktiv, Gardermoen

23.-24. mars: Ungt utenforskap 2020, JobbAktiv, Garderoen

April

28.-30 april: Barn & Unge-kongressen, NUBU, Bergen

Mai

4.-6. mai: NSfK forskerseminar: Sexual Violence in the Nordic Countries, NSfK, Halden

12. mai: Utnyttelse av sårbare personer. Kan det være menneskehandel? RVTS øst, Oslo

25.-26. mai: Barnevernkonferansen 2020, JobbAktiv, Gardermoen

25.-26. mai: Skolevegringskonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

25.-26. mai: Barn i Midt-konferansen, RVTS Midt, Trondheim

Juni

23. juni: Forebygging av voldelig ekstremisme i forskning og praksis, UiO/Norges forskningsråd, Oslo

September

10.-11. september: Septemberkonferansen – Traumer og rus, RVTS Vest, Bergen

 

 

Fant du det du lette etter?

JaNei