Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2018

Mars

20. mars: Sosialarbeiderdagen 2018, OsloMet

20.-21. mars: Rus- hvordan forebygge? KoRus Øst, Gardermoen (for ansatte i kommunene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold)

21. mars: «Sammen om ungdommen» – Prosjekt helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner i Helse Sør-Øst, Helsedirektoratet, Gardermoen

21. mars: Unge, alkohol og stoffer, VIVE, København

21. mars: Kunnskapsbasert praksis i NAV: Å følge oppskrifter eller eksperimentere selv?, OsloMet, Oslo 

23. mars: Kva ser vi, kva gjer vi. Rettighetsfrokost og boklansering om skolens og barnehagens rolle i å avdekke seksuelle overgrep mot barn, Redd Barna, Oslo

April

5. april: Psykisk helse, migrasjon og rusbehandling, KoRus Oslo, Oslo

9. april: Inkluderende barnehage og skole, regional samling. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo

9.-11. april: Oppstart på kurset: Foreldre på alle strenger, RVTS Sør, Sørlandets kunnskapssenter

10. april: Trygg der jeg bor, RVTS Øst, Oslo

10. april: Seksuelle overgrep mot barn og unge, SMISO, Fjell kommune

11.-12. april: Barneansvarlig – Fag- og erfaringsutveksling, KRUS, Lillestrøm

17. april: Taushetsplikt og samhandling innenfor rus og psykisk helsearbeid, KoRus Sør, Kristiansand

17. og 18. april: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – 2 dagers kurs. KRUS, Lillestrøm

18.-19. april: Morgendagens største trussel: høyre- eller islamistisk ekstremisme? RVTS Midt, Trondheim

19.-20. april: Råd för framtiden 2018, Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete, Örebro

20. april: Innafor/uttafor. Fagkonferanse om rus, utenforskap og risikofaktorer. Actis, Oslo.

20. april: Hvordan besvare barn og unges invitasjoner? RBUP, Oslo

23.-27. april: Barn & Unge kongressen, Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

23.-24. april: Strafferettskonferansen: Menneske, monster, moral, mulighet?, Kriminalomsorgen Vest, Loen

24. april: Konfliktrådenes vårseminar, Litteraturhuset i Oslo. Nærmere info kommer.

25.-26. april: Gatenærkonferansen 2018, Korus Oslo, Uteseksjonen i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ingeniørenes Hus Møtesenter, Oslo

25.-26. april: Vanskjøtsel og mishandling av dyr og mennesker: avdekking, håndtering og tverrfaglig samarbeid, NMBU, Oslo

26. april: Forebygging av digital krenkelse og vold, Stiftelsen Tryggere, Oslo

Mai

2.-4. mai: Tegn og symptomer på bruk av narkotika og andre rusgifter, Forbundet mot rusgift, Oslo

3. mai: Barnevernkonferansen 2018, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Klekken.

8. mai:  Seminar om unge erfaringskonsulenter, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo

14.-16. mai: NSfK Research Seminar 2018, Helsinki, Finland

15.-16. mai: Unge i fengsel og friomsorg, KRUS, Lillestrøm

23. mai: Kurslederkurs – Radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Øst, Oslo

23.-24. mai: Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3), Kurs i AIM2 – Behandling, RTVS Sør, Sandefjord

28.-30. mai: Nordic Implementation Conference, European Implementation Collaborative, København

30.-31. mai: VINN- et motivasjonsprogram for kvinner under kriminalomsorgens ansvar, erfaringssamling, KRUS, Lillestrøm

30.-31. mai: Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder, Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, Stockholm

31. mai- 1. juni: Nordisk nettverkskonferanse om barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd, Oslo

Juni

1. juni: Nettverk Ungdom, RBUP, Oslo

6. juni: Fælles om en bedre barndom, Socialstyrelsen, Nyborg

7. juni: Vold og overgrep blant ungdom. Stiftelsen Tryggere, Oslo

12.-14. juni: The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sverige

13.-14. juni: Nasjonale Nettverks – veiledningssamlinger Sinnemestring Brøsetmodellen 2018, Trondheim

14.-16. juni: 10th international conference on RJ, Triana, Albania

21. juni: Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold. Stiftelsen Tryggere, Oslo. 

August

20.-22. august: In the best interest of the child: rhetoric or reality? Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Færøyene

28.-30. august: Dialogverksted – Åpne samtaler med unge domfelte/innsatte, KRUS, Lillestrøm

29.august -01. september: 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

September

5.-6. september: Konferanse om elektronisk kontroll (EK) – 10 års jubileum, KRUS, Lillestrøm

6.-7. september: Traumer og utenforskap, Bergen, RVTS Vest

11.-12. september: Nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter 2018, RVTS sør, Larvik

18.-19. september: Oppstart nytt kull sinnemestringsterapeuter, RVTS Øst, Oslo

20.-21. september: «Retten til å bestemme over eget liv». Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – hva vet vi og hva gjør vi?, RVTS Midt med flere, Trondheim

19.-30. september: Forskningsdagene, hele landet

25. september: Basiskurs i rus, tegn og symptomer, kartlegging og samtaleteknikk rundt rusmiddelproblematikk , KoRus Sør, Kristiansand

27.-28. september: Nasjonal barnevernkonferanse. Buf-dir, Oslo.  Program kommer senere

Oktober

9.-10. oktober: Fra silo til horisont – Konferanse om tilbakeføring, KRUS, Lillestrøm

9. – 12. oktober: VINN -Motivasjonsprogram for kvinner – Grunnopplæring for programledere, KRUS, Lillestrøm

16. – 17. oktober: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – 2 dagers kurs. KRUS, Lillestrøm

18.-19. oktober: LAR-konferansen, SERAF, Oslo

23.-24. oktober: Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser. KRUS, Lillestrøm

November

12. november: Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner, Kfk, Oslo (åpner for påmelding i løpet av mai)

22. november: Lucy Smiths barnerettsdag, Universitetet i Oslo

29.-30. november: Nordic conference on research on violent extremism: Theory and Practice, Oslo

Desember

11.-13. desember: Ruskunnskap. KRUS, Lillestrøm.

Fant du det du lette etter?

JaNei