Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2017

November 2017

21.-22. november: AIM2 – Utgreiing og behandling av barn og unge med en skadelig seksuell atferd, Hordaland

22. november: Lucy Smiths barnerettighetsdag, Oslo

22. november: Pengespill ut av kontroll? Lansering av ny behandlingsmetode for pengespillsavhengighet – pengespill og samfunnets ansvar. Stiftelsen Bergensklinikkene, Bergen

22.-23. november: Erfaringssamling: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme,Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

23.-24. november: Oslo Atferdsvitenskapelige konferanse, OAK 2017, Oslo

27. november: Kontroll+Alt+Delete: Den digitale volden, Rød Knapp-Alliansen, Oslo

28. november: Ferskvareseminar: «Vi voldtar og drikker og har det fett» Reform, Oslo

29. november: Hva gjør vi med volden? Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? NKVTS og NOVA, Oslo

29. november-1. desember: Kurs i tegn og symptomer på narkotikapåvirkning, Forbundet Mot Rusgift, Oslo 

29. november-1. desember: Boligsosial konferanse for Oslo, DFDS Seaways

30. november: Foreldrekurs om ungdomskjærestevold, Oslo Sanitetsforening, Oslo

30. november: Konferanse om internett som arena for seksuelle overgrep, Oslo

30. november-1. desember: Ungas sociala inkludering och delaktighet, Rikskonferansen 2017 (MUCF), Stockholm

Desember 2017

1. desember: Institusjonskonferanse – barnevern, Oslo

5. desember: Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner, Tromsø

5. desember: Alkoholkonferanse, Kompetansesenter rus – Oslo

5.-6. desember: Nasjonal Akuttkonferanse, Oslo

6.-7. desember: Med retten til å bestemme over eget liv. Tema knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, Kristiansand

6.-8. desember: Ruskunnskap. Kriminalomsorgens Høgskole og utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

8. desember: Hvordan jobbe sammen for mennesker utsatt for vold i nære relasjoner?, Kristiansund

14. desember: Fagkonferanse om ungdom og alkohol – Generasjon null tull, Actis, Oslo

19. desember: Menneskehandel: Globalt – nasjonalt – regionalt. Hva ser vi og hva gjør vi? RVTS Midt, Trondheim

2018

Januar

30.-31. januar: Innføringskurs for nye SLT-koordinatorer.

April

12. april: Konfliktrådenes vårseminar, Litteraturhuset i Oslo. Nærmere info kommer.

19.-20. april: Råd för framtiden 2018, Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete, Örebro

24.-26. april: Barn- og unge-kongressen 2018: Barn, vold og omsorgssvikt, Bergen

Fant du det du lette etter?

JaNei