Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2019

Oktober

16.-18. oktober: Internasjonal skolevegringskonferanse, INSA, Holmenkollen

21.-22. oktober: Barnevern – en erfaringskonferanse, JobbAktiv, Gardermoen

22. oktober: Nasjonalkonferansen 2019: Møte mellom generasjoner – minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og familierelasjoner i endring, MIRA, Oslo
Se konferanseprogrammet

22. oktober: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2019, Sør-Vest politidistrikt, Stavanger kommune og Politidirektoratet, Stavanger

22.-23. oktober: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap. JobbAktiv. Bergen

23. oktober NKVTS : Lansering av ungdomsundersøkelsen om vold og overgrep uevo: Oslo

23.-24. oktober: Inkluderingskompetanse. Inkluderingsdugnaden 2019, OsloMet m.fl., Gardermoen

24.-25. oktober:  Jubileumskonferansen: Såret som liten, sårbar som stor – Forstå og forhindre vold, radikalisering, ensomhet og utenforskap, Bergen 

24. – 25. oktober: Konferanse om vold og overgrep mot sped- og småbarn, Bufetat, Værnes

28. -29. oktober: Ungdomskonferansen, Bufdir, Oslo

28.-29. oktober: 1000 første dager. En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene. JobbAktiv, Gardermoen

28.-29. oktober: Fagverksted: Hvordan kan helseutfordringer og negativ sosial kontrollhindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere? IMDi, Gardermoen

30.-31. oktober: Miljøterapikonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

30.-31. oktober: Storbykonferansen, OsloMet, Oslo

31. oktober: Den nasjonale barnevernkonferansen 2019. Bufdir, Oslo

November

1. november: Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet, KUN, Oslo

5. november: Fagdager om radikalisering, fagdag 2: Radikalisering, voldelig ekstremisme og antistatlig ekstremisme, Gjøvik  kommune, Gjøvik

8.november: Ungdomsforeldre – en kompleks og endret rolle, Bufdir, Oslo

9. november: RVTS Nord –Januarkonferansen:  «Digital vold» – Tromsø

13. november: Ungdata-konferansen, NOVA, Oslo

13.-14. november: Nordisk konferanse om vold og behandling 2019, Alternativ til vold, Oslo

19. november: Forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Stiklestad – Trøndelag. Påmelding til- E-post: smiso@smi.nt.no

19.-20. november: Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (Samling 3), RVTS Sør, Kristiansand

25.-26. november: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap, JobbAktiv. Gardermoen

25.-26. november: Barnevern – erfaringskonferanse, JobbAktiv, Gardermoen

25.-26. november: Fagverksted: Hvordan kan helseutfordringer og negativ sosial kontroll hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere? IMDi, Gardermoen

27. november: Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019, Barneombudet m.fl., Oslo

27.-28. november: Recoverykonferansen. En konferanse for deg som jobber innenfor psykisk helse/rus. JobbAktiv, Gardermoen.

28. november: Innsiden av miljøet – Ungdom og utenforskap, Plattform/Røde kors/arkivet, Kristiansand

Desember

3. desember: Jubileumskonferanse om vold i nære relasjoner, UiT, Tromsø

5.-6. desember: Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid – hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge? Helsedirektoratet, Lillestrøm

10. desember: Konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner, RVTS Sør, Kristiansand

2020

Januar

9. januar: Januarkonferansen om digital vold, RVTS, Tromsø

27.-28. januar: Frivillighetskonferansen. Fra utenforskap til inkludering. JobbAktiv, Gardermoen

27.-28. januar: Karriereveiledningskonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

29.-30. januar: Sinnemestring Brøsetmodellen, RVTS Vest, Bergen. Se flere samlinger våren 2020.

Februar

3.-4. februar: Pårørendesamarbeid. En tverrfaglig konferanse om samarbeid og støtte, JobbAktiv, Oslo

Mars

9.-10. mars: Konferansen om manglende boevne. En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring. JobbAktiv, Gardermoen

 

Fant du det du lette etter?

JaNei