Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2019

Januar

23. januar: Svinn, underslag og andre økonomiske misligheter, Næringslivets Sikkerhetsråd, Tønsberg

24. januar: Frokostseminar: Politiets arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, NKVTS, Oslo 

25. januar:  Fafo-frokost med rapportlansering: I fraværsgrensens dødvinkel, Borggata 2B på Grønland i Oslo

29. januar: Psykologisk førstehjelp for foreldre 8-18 år, Voksne for Barn, Oslo. Kurset holdet også andre steder i landet.

30. januar: Psykologisk førstehjelp for foreldre 4-7 år, Voksne for Barn, Oslo. Kurset holdes også andre steder i landet.

30. januar: Frokostseminar: Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge, Skeiv Verden, Oslo 

30. januar: Betydningen av foreldreinvolvering i forebyggende arbeid, IOGT Sterk og Klar, Oslo

30. jan-1.febr: Flerkulturell forståelse, KRUS, Lillestrøm 

31. januar: Formiddagsseminar: Hvordan lykkes vi best med inkludering?, Nationaltheatret møtesenter, Oslo

Februar

4.-8. februar: Seminarrekken Voldsrisiko 2019, SIFER, Bergen 

5. februar: Skal – skal ikke… barn på sosiale medier. Konferanse og markering av Safer Internet Day , Medietilsynet, Kulturhuset, Oslo

5.-6. februar: Konferansen om manglende boevne. En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring. JobbAktiv, Gardermoen.

7. februar: AIM Basic Awareness (Grunnleggende fagkunnskap om skadelig seksuell atferd blant barn/ungdom. RVTS Vest, Stavanger

11.-12. februar: Oppfølging av barn og familier i krise, JobbAktiv, Bergen

12. februarSkadelig seksuell atferd– Regional samling/veiledning, RVTS Øst, Oslo 

13. februar: Erfaringssamling om ungdomsstraff, KRUS, Lillestrøm

13. februar: Integreringskonferanse 2019, IMDI, Gardermoen

Mars

5. mars: Kurs i Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse, Voksne for Barn, Stavanger. Kurset holdes også i Oslo, Bodø og Bergen.

5.-6 mars. Motiverende samtale – MI – (del 1), KRUS, Lillestrøm

6. mars: AIM Basic Awareness (Grunnleggende fagkunnskap om skedelig seksuell atferd blant barn/ungdom, RVTS Vest, Haugesund

6. mars: Barneombudets dag, OsloMet, Oslo (Nærmere info kommer.)

7. mars: Skilsmissegrupper i skolen (gruppeleder), Voksne for Barn, Oslo. Kurset holdes også i Alta.

11.-12. mars: Autisme i skolen. En konferanse for alle som arbeider med elever. JobbAktiv, Gardermoen

11.-12. mars: Barnevernskonferansen 2019. Slik håndterer vi de vanskelige sakene. JobbAktiv, Gardermoen

12.-13. mars: Kurs i Assessment Intervention Moving-on 2 (AIM2) behandling, RVTS Midt, Trondheim

14. mars: Barneperspektivsamtalen – når barn er pårørende, Voksne for Barn, Oslo Kurset holdes også andre steder i landet.

14.-15. mars: Vold og seksuelle overgrep mot barn. Et praksisnært kurs for ansatte i barnehage, skoler, helsestasjon og barnevern: Forebygging, avdekking og oppfølging, JobbAktiv, Bergen

15. marsSkadelig seksuell atferd – Regional samling/veiledning Østfold og Follo, RVTS Øst, Fredrikstad 

25.-26. mars: Integreringskonferansen 2019 – Skreddersøm for bedre integrering. JobbAktiv, Gardermoen.

April

3.- 4. april: Råd för framtiden 2019, BRÅ, Gøteborg

8.-9. april: Prosjektlederdagene, JobbAktiv, Gardermoen

10.-11. april: AIM2 Utredning, RVTS Vest, Stavanger

29.-30. april: Utenlandske statsborgere

Mai

8.-10. mai: “Crime, crime control and criminology in the digital era”. NSfK forskningsseminar, Helsingør, Danmark 

22. mai: Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, Oslo – Mer informasjon kommer!

22.-24. mai: Landskonferanse SMISO, Trondheim (OBS Kun 23-24 åpent for alle)

Juni

6.-7. juni: «Fra avmakt til styrke». Den 21. nordiske konferansen for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger, Transkulturelt senter i Stavanger og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger

13. juniErfaringssamling om unge i kriminalomsorgen KRUS

September

1.- 4. september: 3rd European Conference on Domestic Violence, NOVA og NKVTS, Oslo

Oktober

31. oktober-1. november: Barnevernkonferansen 2019. Hold av dagene! Mer info kommer.

November

13.-14. november: Nordisk konferanse om vold og behandling 2019, Alternativ til vold, Oslo

 

Fant du det du lette etter?

JaNei