Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2019

Mai

22. mai: Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, Oslo

23.mai: «Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold», Stiftelsen Tryggere, Oslo

22.-24. mai: Landskonferanse SMISO, Trondheim (OBS Kun 23-24 åpent for alle)

28.-29. mai: Fokus på far! En konferanse om fedre i et familieperspektiv, RBUP, Oslo.

Juni

5. juni: Nasjonal oppvekstkonferanse 2019. Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger

6.-7. juni: «Fra avmakt til styrke». Den 21. nordiske konferansen for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger, Transkulturelt senter i Stavanger og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger

10.-12. juni: The Stockholm Criminology Symposium, BRÅ, Stockholm

13. juniErfaringssamling om unge i kriminalomsorgen KRUS

13.-14. juni: To dagers ABC-kurs om traumesensitivt arbeid med barn og unge , RVTS Øst, Oslo

13.-14. juni: «De er alle barn» – nasjonal konferanse om skadelig seksuell atferd, RVTS Øst, Oslo

13.-14. juni: Arbeid i møte med vold og trusler, JobbAktiv, Gardermoen

13.-14. juni: Seksuelle overgrep 2019. Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge. JobbAktiv, Gardermoen

18. juni: Kjærestevold i Norden, NKVTS, Oslo

September

1.- 4. september: 3rd European Conference on Domestic Violence, NOVA og NKVTS, Oslo

5.-6. september: Traumer og læring, RVTS Vest, Bergen

17. – 19. september: Sinnemestring Brøset-modellen 2019. Se flere samlinger i 2019 og 2020. RVTS Vest, Bergen

19. september: Sikkerhetskonferansen 19, Næringslivets sikkerhetsråd, Oslo

23.-24. september: Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet, JobbAktiv, Lillestrøm

24.-26. september: Barnevernkonferansen 2019. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Geiranger

Oktober

16. oktober: Konferanse om radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme, KRUS – Lillestrøm

21.-22. oktober: Barnevern – en erfaringskonferanse, JobbAktiv, Gardermoen

22.-23. oktober: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap. JobbAktiv. Bergen

28. oktober: Ungdomskonferansen, Bufdir, Oslo (Påmelding og program kommer til høsten!)

28.-29. oktober: 1000 første dager. En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene. JobbAktiv, Gardermoen

30.-31. oktober: Miljøterapikonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

31. oktober-1. november: Barnevernkonferansen 2019. Hold av dagene! Mer info kommer.

November

13.-14. november: Nordisk konferanse om vold og behandling 2019, Alternativ til vold, Oslo

25.-26. november: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap, JobbAktiv. Gardermoen

27. november: Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019, Barneombudet m.fl., Oslo

 

Fant du det du lette etter?

JaNei