Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2018

November

19.-20. november: Barn som pårørende, JobbAktiv, Gardermoen

20. november: Tilbakeføringskonferansen 2018 – Veien ut av statistikken, Nettverk etter soning, Oslo

20. november: Seksuallovbruddskonferanse – forebygging, straff og oppfølging, Kriminalomsorgen region sør og Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold

20. november: Prisutdeling og rettighetsfrokost: Dark Room og veien videre, Redd Barna, Oslo

21. november: Hvordan kan kommunen involvere sivilsamfunnet i integreringsarbeidet? IMDI, Oslo

21.-22. november: Effektmåling af sociale indsatser – hvorfor og hvordan? VIVE, København

22. november: Lucy Smiths barnerettsdag: Barnets rett til privatliv og beskyttelse av personlig integritet, Universitetet i Oslo

22.-23. november: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – fag- og erfaringssamling, KRUS, Oslo

23. november: Frokostmøte: Voldtekt i nære relasjoner og i lukkede felleskap, Rød Knapp-alliansen, Oslo

23. november: Tenk tanken – Kan det vera menneskehandel? RVTS Vest, Bergen

26.-27. november: «Fy skam deg?!» Om ungdom og skam. Barne- og Ungdomsfaglig Forum (BUFF), Sandefjord  Påmeldingsfrist 14. november!

27. november: Boklansering: Menneskerettigheter i barnevernet – konsekvenser for profesjonell praksis og policy, OsloMet, Oslo

27. november:  Fagdager om utenforskap og radikalisering, påmelding.  Se program fra Gjøvik kommune

27. november: Att förebygga våldsbejakande extremism, CVE, Stockholm

27. -28. november: Ungdom i risiko. «Kunnskap og tiltak i tverretatlig samhandling», RVTS Midt, Stjørdal

27.-28. november: AIM Behandling av barn og unge med skadelig seksuell atferd, RVTS Vest, Bergen

27.-29. november: Trygghetsuka 2018 i Sarpsborg – mot vold i nære relasjoner, nettverket «Samlet mot vold i nære relasjoner – ikke stykkevis og delt» og Sarpsborg krisesenter

28. november: Tenk tanken: Kan det være menneskehandel? RVTS Øst, Oslo

28. november: SNAKKE – hvordan bli tryggere og modigere i samtaler med barn? Frokostseminar, RVTS Øst, Oslo

28.-30. november: Tegn og symptomer på ruspåvirkning. Forbundet Mot Rusgift (FMR), Oslo

29.-30. november: Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere 2018.  Nye veier og metoder inn i arbeidslivet, JobbAktiv, Gardermoen

29.-30. november: Nordic conference on research on violent extremism: Theory and Practice, Oslo

 

Desember

3.-4. desember: Ungt utenforskap 2018 – Bergen. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid, JobbAktiv, Bergen

5. desember: Tidliga och samordnade insatser för barn och unga, Socialstyrelsen, Stockholm

5.-6. desember: Fagkonferanse om vold i nære relasjoner – Sinnemestring Brøset er 20 år, St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri m.fl., Værnes

6. desember: Samverkan för ensamkommande barn och unga, Socialstyrelsen, Stockholm

6. desember: Fagdag om menneskehandel: Om å gå nærmere i et uoversiktlig landskap, RVTS Sør, Kristiansand

6. desember: Rapportlansering: Nettovergrep mot barn – et samfunnsproblem? OsloMet, Oslo

11. desember: Forebygging av digital vold og digitale krenkelser, Stiftelsen Tryggere, Oslo 

11.-13. desember: Ruskunnskap, KRUS, Lillestrøm

12. desember: Fagkonferanse: Forebygging etter rusreformen, Actis, Oslo

12. desember: Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar, KRUS, Oslo

13. desember: Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner, Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest, Bergen

19. desember: Frokost med Bernt: Er ondskap en sjukdom? UiO, Oslo


2019

Januar

8. januar: Januarkonferansen om vold og seksuelle overgrep, 2019, RVTS Nord, Tromsø

Februar

5.-6. februar: Konferansen om manglende boevne. En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring. JobbAktiv, Gardermoen.

11.-12. februar: Oppfølging av barn og familier i krise, JobbAktiv, Bergen

Mars

11.-12. mars: Autisme i skolen. En konferanse for alle som arbeider med elever. JobbAktiv, Gardermoen

11.-12. mars: Barnevernskonferansen 2019. Slik håndterer vi de vanskelige sakene. JobbAktiv, Gardermoen

14.-15. mars: Vold og seksuelle overgrep mot barn. Et praksisnært kurs for ansatte i barnehage, skoler, helsestasjon og barnevern: Forebygging, avdekking og oppfølging, JobbAktiv, Bergen

25.-26. mars: Integreringskonferansen 2019 – Skreddersøm for bedre integrering. JobbAktiv, Gardermoen.

April

3.- 4. april: Råd för framtiden 2019, BRÅ, Gøteborg

Mai

8.-10. mai: “Crime, crime control and criminology in the digital era”. NSfK forskningsseminar, Helsingør, Danmark

Juni

6.-7. juni: «Fra avmakt til styrke». Den 21. nordiske konferansen for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger, Transkulturelt senter i Stavanger og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger

September

1.- 4. september: 3rd European Conference on Domestic Violence, NOVA og NKVTS, Oslo

Fant du det du lette etter?

JaNei