Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2018

Januar

24. Januar: Fattigdom blant barn i Norge – hva er status?, Bufdir, Oslo

26. januar: Mentornettverkssamling om radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS, Bergen

29. januar: AIM2 Basic – Kurs om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, RVTS Nord, Tromsø 

30.-31. januar: AIM2 Utredning, RVTS Nord, Tromsø

30.-31. januar: Innføringskurs for nye SLT-koordinatorer

Februar

2. februar: Forskningsfrokost: Hva vet vi om barnevernet? Forskningsrådet, Grand Hotel, Oslo

5.-7. februar: Rus og psykisk helse 2018, Faglig forum for helse- og sosialtjenesten, Oslo Kongressenter

6. februar: Safer Internet Day 2018, Medietilsynet Trygg bruk, Oslo

12. februar: Næringslivets sikkerhetsråds (NSR) frokostseminar: Møt ledere fra PST, Kripos og ØKOKRIM, Næringslivets Hus, Oslo

12.-13. februar: Kommuneplankonferanse 27 – Innovativ og grønn fremtid, Stavanger lufthavn, Sola

28. februar: Nasjonal likestillingskonferanse 2018: #Metoo – hva nå?, Bufdir, Oslo 

Mars

2. mars: «Er du bekymret, ikke reis!», Hvordan kan man fange opp og bistå unge i Norge som frykter tvangsekteskap eller å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje? RVTS Øst og IMDi, Oslo

13.-14. mars: PKF-konferansen 2018 – Den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere, Gardermoen

13.-14. mars: AIM2 Behandling, RVTS Nord, Tromsø

14. mars: Webinar om samarbeid med frivilligheten i nye kommuner, KS og Frivillighet Norge

15.-16. mars: Kompetansehevingsprogram om vold i nære relasjoner – Samling 2, Molde

April

09.-11. april: Oppstart på kurset: Foreldre på alle stenger, RVTS Sør, Sørlandets kunnskapssenter

11.-12. april: Opplæring i bruk av SARA-V3. Sikkerhet og risikovurdering innen voldsarbeid, RVTS Sør, Kristiansand

12. april: Konfliktrådenes vårseminar, Litteraturhuset i Oslo. Nærmere info kommer.

19.-20. april: Råd för framtiden 2018, Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete, Örebro

24.-26. april: Barn- og unge-kongressen 2018: Barn, vold og omsorgssvikt, Bergen

25.-26. april: Gatenærkonferansen 2018, Korus Oslo, Uteseksjonen i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ingeniørenes Hus Møtesenter, Oslo

Mai

14.-16. mai: NSfK Research Seminar 2018, Helsinki, Finland

23.-24. mai: Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3), Kurs i AIM2 – Behandling, RTVS Sør, Sandefjord

31. mai- 1. juni: Nordisk nettverkskonferanse om barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd, Oslo

Juni

12.-14. juni: The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sverige

13.-14. juni: Nasjonale Nettverks – veiledningssamlinger Sinnemestring Brøsetmodellen 2018, Trondheim

14.-16. juni: 10th international conference on RJ, Triana, Albania

August

20.-22. august: In the best interest of the child: rhetoric or reality? Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Færøyene

September

11.-2. september: Nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter 2018, RVTS sør, Larvik

November

12. november: Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner, Kfk, Oslo (åpner for påmelding i løpet av mai)

22. november: Lucy Smiths barnerettsdag, Universitetet i Oslo

Fant du det du lette etter?

JaNei