Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2019

August

21. august: Kl 12:00-15:00. Seminar om Cannabis, Litteraturhuset, Oslo

22. august: Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging – evaluering av de nye straffereaksjonene for ungdom. Justis- og beredsskapsdepartementet, Oslo.

29. august: Kurslederkurs: Radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Øst, Oslo

September

1.- 4. september: 3rd European Conference on Domestic Violence, NOVA og NKVTS, Oslo

2.-3. september: Rus og følelser. Fylkesmannen i Oslo og Viken,  Sundvolden Hotel

5.-6. september: Traumer og læring, RVTS Vest, Bergen

9.-10. september: Workshop Motherhood & Parenthood, KoRus-Øst/Oppegård kommune, Gardermoen

11.-12. september: Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling, Helsedirektoratet, Bergen.

17. – 19. september: Sinnemestring Brøset-modellen 2019. Se flere samlinger i 2019 og 2020. RVTS Vest, Bergen

19. september: Sikkerhetskonferansen 19, Næringslivets sikkerhetsråd, Oslo

23.-24. september: Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet, JobbAktiv, Lillestrøm

24. september: Kommunalt arbeid med vold i nære relasjoner, NKVTS, Oslo

24. september: Endringsagenter. Begrensninger og muligheter i arbeidet med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, RVTS Vest, Bergen

24. september: Fagkonferanse om menneskehandel, RVTS Vest, Stavanger

24. september: Fagdager om radikalisering Fagdag 1: Hatkriminalitet – fra kjøkkenbordet til internett, Gjøvik kommune, Gjøvik

24.-26. september: Barnevernkonferansen 2019. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Geiranger

25. september: Skal vi «stå i det» for enhver pris – eller bør vi rette mer oppmerksomhet på forebygging og ivaretakelse? ISOP, Oslo

Oktober

2. oktober: Et helt vanlig barn – er det en utrydningstruet art? Utdanningsforbundet, Stavanger

16. oktober: Konferanse om radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme, KRUS – Lillestrøm

16.-18. oktober: Internasjonal skolevegringskonferanse, INSA, Holmenkollen

21.-22. oktober: Barnevern – en erfaringskonferanse, JobbAktiv, Gardermoen

21.-22. oktober: «Alt det jeg er». En tverrfaglig konferanse om forebygging av vold og seksuelle overgrep, JobbAktiv, Gardermoen.

22.-23. oktober: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap. JobbAktiv. Bergen

24.-25. oktober:  Jubileumskonferansen: Såret som liten, sårbar som stor – Forstå og forhindre vold, radikalisering, ensomhet og utenforskap, Bergen 

24. – 25. oktober: Konferanse om vold og overgrep mot sped- og småbarn, Bufetat, Værnes

28. -29. oktober: Ungdomskonferansen, Bufdir, Oslo

28.-29. oktober: 1000 første dager. En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene. JobbAktiv, Gardermoen

30.-31. oktober: Miljøterapikonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

31. oktober: Den nasjonale barnevernkonferansen 2019. Bufdir, Oslo

November

5. november: Fagdager om radikalisering, fagdag 2: Radikalisering, voldelig ekstremisme og antistatlig ekstremisme, Gjøvik  kommune, Gjøvik

13. november: Ungdata-konferansen, NOVA, Oslo

13.-14. november: Nordisk konferanse om vold og behandling 2019, Alternativ til vold, Oslo

19. november: Forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Stiklestad – Trøndelag. Påmelding til- E-post: smiso@smi.nt.no

25.-26. november: Integreringsløftet 2019. En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap, JobbAktiv. Gardermoen

25.-26. november: Barnevern – erfaringskonferanse, JobbAktiv, Gardermoen

27. november: Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019, Barneombudet m.fl., Oslo

27.-28. november: Recoverykonferansen. En konferanse for deg som jobber innenfor psykisk helse/rus. JobbAktiv, Gardermoen.

Desember

5.-6. desember: Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid – hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge? Helsedirektoratet, Lillestrøm

2020

Januar

27.-28. januar: Frivillighetskonferansen. Fra utenforskap til inkludering. JobbAktiv, Gardermoen

29.-30. januar: Sinnemestring Brøsetmodellen, RVTS Vest, Bergen. Se flere samlinger våren 2020.

 

Fant du det du lette etter?

JaNei