Forrige uke tok vi, Knut og Anja fra Kfk, oss turen til vestlandet, nærmere bestemt til Rogaland for å møte to av våre SLT–koordinatorer der, samt for å delta på SAMVER (Samordningsgruppe mot voldelig ekstremisme i regionen) sitt årlige seminar.

Første stopp på turen var hos Helen Færøy, SLT-koordinator i Sola. Her fikk vi også treffe Tone Randulf Stein som er jobber i ungdomsteamet og har ansvaret for å følge opp ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. På møtet deltok også Kjell Klepp som etter mange års arbeid på Sola lensmannskontor er blitt kommunens nye politikontakt. Sammen gav de oss et godt bilde av utfordringene i ungdomsmiljøet og SLT-arbeidet i kommunen.

Senere på dagen hadde vi en avtale med Elliot Kim Jørpeland. Han er SLT-koordinator i Stavanger. En kommune på 133 000 innbyggere. Med andre ord en svær kommune å holde rede på. Men takket være SLT-midlene skal kommunen nå ansette en SLT-koordinator til, så de blir to. Elliot gav oss en god innføring i SLT-arbeidet, modellen og ikke minst utfordringsbildet i byen. I likhet med Sola fikk vi også med mye materiell hjem som vi kan dele på veiviseren.

Torsdagen deltok vi på SAMVER (Samordningsgruppe mot voldelig ekstremisme i regionen) sitt årsseminar, som ble avholdt i Sola.

Samordningsgruppen skal fremme samarbeid og koordinering på fagfeltet radikalisering og voldelig ekstremisme. Viktige verktøy i dette arbeidet er blant annet å tilrettelegge for nettverksbygging i regionen samt å sørge for kunnskaps- og erfaringsutveksling regionalt.

SAMVER består av kommunene Stavanger, Sandnes, Rennesøy, Randaberg, Sola, Time, PST, Sør-Vest politidistrikt, Kriminalomsorgen region Sørvest, Rogaland fylkeskommune og RVTS.

Formålet med dette årlige seminaret er å oppdatere hverandre på situasjonen, diskutere utfordringer og dilemmaer i arbeidet, samt å videreutvikle det regionale samarbeidet.

Dagen var fullspekket med gode og engasjerende innlegg, i tillegg til at vi i salen fikk bryne oss på en realistisk og aktuell case.

Fylkesrådmann Trond Nerdal åpnet dagen og deretter fikk vi høre Tonje Skretting, nestleder i SAMVER fortelle om arbeidet til SAMVER.

Ekstremismeforsker Lars Gule fra OsloMet holdt et interessant innlegg om ekstremisme og moralsk panikk, mens fagdirektør i PST Jon Fitje Hoffman redegjorde for trusselbildet og trender slik PST ser det. Ellen Heggli Snilsberg, forebyggende radikaliseringskoordinator i Sør-Vest politidistrikt, satte fokus på det lokale perspektivet.

Senere på dagen presenterte Robin Andersson Malmros, fra Segerstedtinstituttet ved Göteborgs universitet sine funn og erfaringer fra Sverige når det kommer til kommunenes handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tilslutt orienterte beredskapssjef i Stavanger kommune Torstein Nielsen om hvordan samordningen ved hendelser fungerer i Stavanger før vi seminardeltagere ble delt i grupper og fikk brynt oss på en case og øve oss på hvordan samarbeide best mulig når det kommer til det å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.