Tirsdag var 15 SLT-koordinatorer fra Follo og Østfold, KoRus Øst og Kfk samlet til SLT- regionmøte i Ski rådhus. Vi hadde latt oss inspirere av agendaoppsettet fra SLT-regionmøtet på Romerike, og startet dagen med to temaer.

Først ute var Catharina Borchgrevink fra Kfk, som tok opp tråden fra sitt foredrag på SLT – konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner. Sammen med deltagerne fikk hun til en fin dialog om hvordan det arbeides med temaet i de enkelte kommunene.

Deretter presenterte Mette Erika Harviken fra KoRus Øst «Utsett!». Utsett! er utviklet av KoRus-Øst som en foreldrerettet aktivitet i skolenes rusforebyggende arbeid. Utsett! har bakgrunn i erfaringer fra det svenske programmet «Effekt», som er en videreutvikling av ÖPP (Örebro Preventionsprogram). Det benyttes i dag av 44 av 88 kommuner i fylkene Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus.

Videre hadde vi en drøfting av temaene fra SLT- konferansen – om det var tiltak eller annet som deltagerne hadde tatt med seg hjem til egen kommune. Den obligatoriske runden ble gjennomført med glans – nå i god Romerikstradisjon med «Two Stars and a Wish», som innebærer at alle fremhever to ting man er stolt av og ett ønske til neste møte.

Takk til SLT-koordinator i Ski Tuva Engen for et fint møte og for god bevertning!