Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) skal formidle kunnskap og kompetanse om kriminalitetsforebygging, være en rådgiver og pådriver, samt inspirere til tverrfaglig samarbeid. Senteret er en del av Sekretariatet for konfliktrådene og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Veiviser til kriminalitetsforebygging

Veiviseren er en guide for alle som arbeider med kriminalitetsforebygging. Den er utviklet av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) i samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Husbanken og Medietilsynet.

Gå til veiviseren
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Våre kurs, konferanser og tilskuddsordninger

SLT

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Aktuelle kurs
og konferanser

Oversikt over arrangementer i regi av eksterne aktører

Aktuelt