Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) har som samfunnsoppdrag å bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt. Les mer om oss her 

Informasjon om våre tilskuddsordninger finner du her

Aktuelt