Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) skal formidle kunnskap og kompetanse om kriminalitetsforebygging, være en rådgiver og pådriver, samt inspirere til tverrfaglig samarbeid. Senteret er organisert i Sekretariatet for konfliktrådene, som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Veiviser til kriminalitetsforebygging

Dette er en veiviser for alle som arbeider med kriminalitetsforebygging. Den er utviklet av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) i samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Husbanken og Medietilsynet, og er en del av gjennomføringen av nærpolitireformen.

Gå til veiviseren
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Våre kurs, konferanser og tilskuddsordninger

SLT

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Aktuelle kurs
og konferanser

Oversikt over arrangementer i regi av eksterne aktører

Aktuelt